Cale de navigare

Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Ce este cardul european de asigurări sociale de sănătate?

Este un card gratuit cu ajutorul căruia, la nevoie, puteți beneficia de serviciile acordate de unități medicale de stat în timpul unei șederi temporare în oricare dintre cele 28 de state membre ale UE, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, în aceleași condiții și la aceleași tarife ca asigurații din țara respectivă (în unele țări, serviciile sunt gratuite).

Cardurile sunt eliberate de către casa națională de asigurări de sănătate din țara dumneavoastră.

Important – cardul european de asigurări sociale de sănătate:

  • nu este o alternativă la asigurarea de călătorie; acesta nu acoperă costurile serviciilor medicale private sau costuri precum prețul călătoriei cu avionul înapoi în țara de origine ori contravaloarea bunurilor pierdute/furate;
  • nu vă acoperă costurile în situația în care scopul expres al călătoriei dumneavoastră este de a obține tratament medical;
  • nu garantează servicii gratuite; date fiind diferențele dintre sistemele de sănătate ale fiecărei țări, este posibil ca unele servicii care sunt gratuite în țara dumneavoastră să nu fie gratuite într-o altă țară.

Atenție! Dacă vă schimbați reședința obișnuită într-o altă țară, pentru a primi îngrijiri medicale în noua țară, vă recomandăm să utilizați formularul S1, în loc de CEASS.


Descărcați aplicația pentru smartphone-ul dumneavoastră

Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store
Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store

Ghid privind utilizarea cardului european de asigurări sociale de sănătate în cele 28 de state membre ale UE, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Include informații generale despre card, numere de telefon de urgență, tratamente acoperite și costuri, modalități de solicitare a rambursării costurilor și contacte în cazul pierderii cardului, precum și o funcție de reamintire a datei de expirare a cardului. Toate aceste informații sunt disponibile și în modul offline al smartphone-ului dumneavoastră. Aplicația este disponibilă în 25 de limbi cu posibilitatea de a schimba ușor limba.
Vă rugăm să rețineți:

  • Din motive tehnice, juridice și de confidențialitate, aplicația NU înlocuiește cardul. Cardul nu poate fi generat sau descărcat în vederea utilizării.
  • Cardul EHIC NU este o alternativă asigurarea de călătorie.
  • Comisia Europeană NU este responsabilă pentru eliberarea cardurilor EHIC, care sunt eliberate gratuit de casa națională de asigurări de sănătate din țara dumneavoastră.
  • Atunci când utilizați aplicația pentru prima dată, trebuie să descărcați anumite date (aprox. 25 MB). Această acțiune va fi taxată în funcție de conexiunea dumneavoastră la internet. Vă recomandăm să descărcați toate datele înainte de a călători în străinătate.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Aceste informaţii nu sunt disponibile în limba selectată. Vă rugăm să alegeţi o altă limbă.

 de  en  fr

Politica lingvistică

Acest site respectă orientările generale în materie de politică lingvistică definite pentru portalul EUROPA. Se doreşte ca informaţiile să fie publicate, pe cât posibil, în 24 de limbi oficiale ale Uniunii. Având însă în vedere constrângerile legate de procesul de traducere şi dat fiind faptul că unele texte au valabilitate limitată în timp (de exemplu, ştirile), anumite informaţii sunt disponibile doar în engleză, franceză şi germană.   

Actele legislative, precum şi alte documente oficiale, sunt disponibile în toate limbile Uniunii Europene pe site-ul EUR-Lex al Comisiei Europene.