Навигационна пътека

Европейска здравноосигурителна карта

Европейска здравноосигурителна карта

Какво представлява европейската здравноосигурителна карта?

Това е безплатна карта, която в случай на нужда ви дава достъп до държавно медицинско обслужване по време на временен престой в някоя от 28-те държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария при същите условия и на същите цени (безплатно в някои държави) като хората, осигуряващи се в съответната държава.

Картата се издава от вашия национален доставчик на здравноосигурителни услуги.

Внимание — Европейската здравноосигурителна карта:

  • не замества пътническата застраховка. Тя не покрива частно здравно обслужване или разходи като полет за връщане у дома или изгубени/откраднати вещи,
  • не покрива разходите ви, ако пътувате в чужбина специално с цел получаване на лечение,
  • не гарантира безплатно обслужване. Тъй като здравноосигурителната система на всяка държава е различна, услуги, които не се заплащат у дома, може да не са безплатни в друга държава.

Моля, имайте предвид: когато промените обичайното си местопребиваване, като се преместите в друга страна, трябва да се регистрирате с формуляр S1, а не да използвате ЕЗОК, за да получавате медицинска помощ в новата страна.


Изтеглете приложението за вашия смартфон

Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store
Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store

 

Ръководство за използване на Европейската здравна карта в 28те държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Съдържа обща информация за картата, телефонни номера за спешни случаи, покрити лечение и разходи, как да поискаме възстановяване на разходите и към кого да се обърнем в случай, че сме загубили картата си, както и функция за напомняне за изтичане на срока на валидност. Приложението е налично на 25 езика с лесно превключване от един на друг език.

Моля да имате предвид, че:

  • Поради технически и правни причини и правото на личен живот приложението НЕ заменя картата. Картата не може да бъде генерирана или изтеглена за използване.
  • ЕЗК не заменя застраховката при пътуване.
  • Европейската комисия НЕ е отговорна за издаването на ЕЗК, които се издават безплатно от националната здравноосигурителна институция.
  • Когато използвате приложението за пръв път, трябва да изтеглите определени данни (около 25МВ). За това ще ви бъде начислена такса според вашата интернет връзка. Препоръчваме ви да изтеглите всички данни преди пътуване в чужбина.

Европейска здравноосигурителна карта

Тази информация не е достъпна на избрания език. Моля изберете друга езикова версия.

 de  en  fr

Нашата езикова политика

Нашият уебсайт се придържа към общите езикови насоки, определени за EUROPA. Стремим се да публикуваме възможно най-много информация на 24 езика на ЕС. Поради свързани с превода ограничения и поради факта, че някои материали (например новините) трябва да се публикуват бързо, част от информацията е само на английски, френски и немски.

Законодателството и други официални документи са достъпни на всички езици на ЕС на сайта EUR-Lex на Европейската комисия.