Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

ESF - Europees Sociaal Fonds

Investeren in mensen

Het ESF is voor de EU het belangrijkste instrument voor werkgelegenheid en sociale inclusie: mensen aan een (betere) baan helpen, kansarmen een plaats geven in de maatschappij en iedereen evenveel kansen geven.

De EU doet dat door te investeren in de mensen en hun vaardigheden: jongeren en ouderen, werklozen en werkenden.

Ieder jaar helpt het ESF zo'n 15 miljoen mensen aan een baan of opleiding.

En dat is belangrijk:

  • op de korte termijn beperkt het de gevolgen van de economische crisis, vooral de toenemende werkloosheid en armoede
  • op de langere termijn helpt het de Europese strategie om de economie te hervormen, door niet alleen voor banen maar ook voor een inclusieve samenleving te zorgen

Geld en doelstellingen voor 2014-2020

De komende jaren stopt het ESF zo'n 80 miljard euro (prijzen van 2014) in:

Meer over de ESF-doelstellingen voor 2014-2020

Wie doet wat?

Over de strategie en het budget van het ESF wordt onderhandeld en gezamenlijk beslist door de regeringen van de EU-landen, het Europees Parlement en de Commissie.

De zevenjarige operationele programma's van het ESF worden ontwikkeld door de regeringen van de EU-landen en de Europese Commissie.

De financiering gaat naar een reeks uiteenlopende openbare, particuliere en maatschappelijke organisaties die mensen praktische hulp geven om een baan te vinden of te houden.

Meer over het ESF