Sti

ESF - Den Europæiske Socialfond

For flere og bedre job 

Den Europæiske Socialfond:

  • styrker beskæftigelsen – især ved at støtte initiativer, der skal forbedre folks færdigheder og jobmuligheder
  • giver støtte overalt i EU, især i de områder, hvor behovet er størst – hvor BNP ligger under EU-gennemsnittet
  • yder 76 mia. euro (565 mia. kroner) i støtte i perioden 2007-2013.

Hvem gør hvad? 

ESF's strategi og budget forhandles og fastlægges i fællesskab af EU-landene, Europa-Parlamentet og Kommissionen.

De syvårige operationelle programmer udarbejdes af regeringerne og EU-Kommissionen.

Der gives støtte til en lang række – offentlige og private – organisationer, som tilbyder folk praktisk hjælp med at finde et job eller beholde det, de har.

Mere om ESF

    Del

  • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+