Навигационна пътека

ESF - Европейски социален фонд

За повече и по-добри работни места 

Европейският социален фонд:

  • насърчава заетостта - главно чрез финансиране на инициативи за подпомагане на хора, желаещи да подобрят своите умения и възможности за намиране на работа,
  • отпуска финансиране в целия ЕС, по-конкретно в области с най-остри нужди – там където БВП е нисък в сравнение със средните стойности за Съюза,
  • предоставя финансиране в размер на 76 млрд. евро за периода 2007–2013 г.

Кой какво прави? 

Стратегията и бюджетът на ЕСФ се договарят и определят съвместно от правителствата в ЕС, Европейския парламент и Комисията.

Неговите седемгодишни оперативни програми се изготвят от правителствата и Европейската комисия.

Финансиране се отпуска на широк спектър от организации – публични и частни – които предоставят практическа помощ на хората да си намерят работа или да запазят работата си.

Повече за ЕСФ

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+