Διαδρομή πλοήγησης

ESF - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείo:

  • προωθεί την απασχόληση, κυρίως με τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που βοηθούν τα άτομα να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και, συνεπώς, τις προοπτικές απασχόλησής τους
  • παρέχει χρηματοδοτήσεις σε όλη την ΕΕ, ιδίως σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη - δηλαδή που έχουν χαμηλό ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο στην ΕΕ
  • διαθέτει 74 δισ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις που καλύπτουν την περίοδο 2014-2020.

Ποιος κάνει τι;

Η στρατηγική και ο προϋπολογισμός του EΚΤ αποφασίζονται, κατόπιν διαπραγματεύσεων, από κοινού από τις κυβερνήσεις της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.

Τα επταετή επιχειρησιακά προγράμματα του Ταμείου σχεδιάζονται από τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι χρηματοδοτήσεις διατίθενται σε ένα ευρύ φάσμα φορέων – του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα – οι οποίοι παρέχουν στους ενδιαφερομένους πρακτική βοήθεια προκειμένου να βρουν δουλειά ή να παραμείνουν στη θέση εργασίας τους.

Περισσότερα για το ΕΚΤ

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+