Ścieżka nawigacji

ESF - Europejski Fundusz Społeczny

Więcej lepszych miejsc pracy

Europejski Fundusz Społeczny:

  • promuje zatrudnienie – głównie przez finansowanie inicjatyw pomagających w podnoszeniu swoich kwalifikacji i zwiększaniu szans na rynku pracy
  • zapewnia finansowanie w całej UE, zwłaszcza na obszarach o największych potrzebach i niskim poziomie PKB w stosunku do średniej w UE
  • udostępnia środki w wysokości 74 mld euro na lata 2014-2020.

Podział ról

Strategia i budżet EFS są negocjowane i ustalane wspólnie przez rządy państw członkowskich UE, Parlament Europejski i Komisję.

Poszczególne kraje i Komisja Europejska opracowują siedmioletnie programy operacyjne EFS.

Finansowaniem są objęte różne organizacje – publiczne i prywatne – które udzielają praktycznej pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub zachowaniu dotychczasowego miejsca pracy.

Więcej informacji o EFS

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+