Šī vietne tika arhivēta (18/07/2014)
18/07/2014

Navigācijas ceļš

Rūpniecība un uzņēmējdarbība

Misijas izaugsmei

Misijas izaugsmei — palīdzība MVU iziet starptautiskajā apritē

Ekonomiskā izaugsme pašlaik koncentrējas tirgos, kas atrodas aiz ES robežām. Tiek lēsts, ka 2020. gadā 70 % pasaules ekonomikas izaugsmes būs jaunietekmes valstīs. Tā vis nebūs problēma, drīzāk gan iespēja Eiropas uzņēmumiem.

Lai šo iespēju nepalaistu garām, ES uzņēmumiem jāspēj konkurēt ārvalstu tirgos. Lielie uzņēmumi to jau dara, tāpēc svarīgs uzdevums ir palīdzēt starptautiski konkurēt arī mazajiem un vidējiem ES uzņēmumiem.

Aiz valsts robežām darbojas pārāk maz ES mazo un vidējo uzņēmumu. Tikai 25 % veic uzņēmējdarbību kādā citā ES valstī, un ārpus ES strādā vien 13 %. Eiropas Komisija vēlas šos skaitļus krietni vien palielināt. Viena no ES 2012. gada oktobrī pieņemtās rūpnieciskās stratēģijas English (en) prioritātēm ir mazo un vidējo uzņēmumu internacionalizācija.

“Misijas izaugsmei palīdz radīt tādus apstākļus, kur visi ir ieguvēji. Eiropas uzņēmumi var vieglāk iekļūt tirgos ārpus ES, savukārt vietējiem dalībniekiem un iestādēm ir laba iespēja pievilināt ārvalstu investīcijas.”

Lai mūsu uzņēmumiem palīdzētu darboties globāli, ir svarīgi risināt sarunas ar trešām valstīm par visaptverošiem tirdzniecības darījumiem, ne tikai lai samazinātu nodevas, bet arī lai likvidētu ar tarifiem nesaistītus tirdzniecības šķēršļus, ļautu publisko iepirkumu konkursos piedalīties visiem, nodrošinātu tirdzniecības noteikumu izpildi, garantētu vislabāko iespējamo aizsardzību starptautiskajām investīcijām un aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības. Tas viss tiks ņemts vērā jaunajos ES tirdzniecības darījumos.

Tomēr ar to vien nepietiek. Mums arī jāuztur tieši kontakti starp ES uzņēmējiem un ārzemju iestādēm un uzņēmumiem, lai sekmētu ilgstošas darījumu attiecības. Tāds ir nesen izveidotās Komisijas iniciatīvas “Misijas izaugsmei” mērķis. Šajās misijās (kas nav tradicionālie tirdzniecības veicināšanas pasākumi) ES uzņēmumu pārstāvji tiekas ar trešo valstu iestādēm, lai veicinātu sadarbību nākotnē.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni ir personīgi iesaistīts šajās misijās. Kopš 2011. gada viņš ir apmeklējis 17 valstis Amerikas kontinentā (ASV, Brazīliju, Argentīnu, Meksiku, Kolumbiju, Peru, Čīli un Urugvaju), Āzijā (Ķīnu, Mjanmu, Vjetnamu un Taizemi), Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos (Ēģipti, Maroku, Tunisiju un Izraēlu), kā arī Krieviju. Katrā misijā viņu pavadīja apjomīga ES uzņēmēju delegācija. Internacionalizācija nereti sākas ar viņiem.

Ir vērts atzīmēt, ka internacionalizācija nenozīmē pārvietošanu uz ārzonām, jo galvenā ES uzņēmumu darbības vieta saglabājas Eiropā. Internacionalizēti uzņēmumi piedzīvo izaugsmi pat tad, kad Eiropas ekonomikā valda panīkums, un tāpēc tie labvēlīgi ietekmē izaugsmi un nodarbinātību Eiropā. ES uzņēmumi, kuri darbojas ārpus ES, ir arī visinovatīvākie un viskonkurētspējīgākie. 25 % ES uzņēmumu, kuri darbojas ārpus ES robežām, ir veiksmīgi palaiduši apgrozībā vismaz vienu jaunu produktu savā nozarē. Ar šādu rezultātu var dižoties vien 8 % ES uzņēmumu, kuri darbojas tikai savā valstī.

Plašāka informācija English (en)

Pēdējā atjaunināšana: 18/07/2014 |  Uz augšu