Този сайт бе архивиран на 18/07/2014
18/07/2014

Навигационна пътека

Промишленост и предприемачество

Мисии за растеж

Мисии за растеж –в помощ на МСП за излизане на международния пазар сцена

В днешно време икономическият растеж е концентриран на пазарите извън ЕС. Смята се, че до 2020 г. 70 % от световния растеж ще бъде в нововъзникващите икономики. Но за европейските предприятия това е възможност, а не пречка.

За да се възползват от нея, те трябва да са в състояние да се конкурират на чужди пазари. Големите предприятия вече го правят. Истинското предизвикателство е да се позволи на малките и средни предприятия в ЕС да се конкурират в световен мащаб.

Твърде малко МСП в Европейския съюз са активни извън своята държава. Само 25 % от тях развиват дейност в друга страна от ЕС. А тези, които работят извън ЕС, са едва 13 %. Европейската комисия се ангажира да увеличи значително тези цифри. Излизането на МСП на международната сцена е един от приоритетите на новата промишлена стратегия English (en) , приета през октомври 2012 г.

„Мисиите за растеж помагат за създаване на условия за взаимноизгодни решения. Европейските предприятия печелят от по-лесен достъп до външните пазари, а местните участници и органи имат реална възможност да привлекат чужди инвестиции.“

За да помогнем на предприятията да излязат на световния пазар, е изключително важно да постигнем всеобхватни търговски споразумения със страните извън ЕС — да намалим митата, но и да премахнем нетарифните бариери, да направим по-отворено възлагането на обществени поръчки, да осигурим ефективно прилагане на правилата за търговия, да гарантираме най-добрите стандарти за защита на международните инвестиции и пълната закрила на правата върху интелектуалната собственост. Новото поколение търговски договори на ЕС ще включва тези елементи.

Но това не е достатъчно. Трябва също да поддържаме преки връзки между предприемачите от ЕС и чуждите институции и предприятия, за да можем да изградим дългосрочни търговски отношения. Това е целта на наскоро създадените „Мисии за растеж“, за които отговаря Комисията. Тези мисии, които следва да различаваме от традиционните дейности за насърчаване на търговията, събират представители на бизнеса в ЕС и на органи на трети страни и по този начин насърчават бъдещо сътрудничество.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни се ангажира лично с мисиите. От 2011 г. насам той е посетил 17 различни държави в Северна и Южна Америка (САЩ, Бразилия, Аржентина, Мексико, Чили, Колумбия, Перу и Уругвай), Азия (Китай, Мианмар и Тайланд и Виетнам), Северна Африка и Близкия изток (Египет, Мароко, Тунис, Израел), както и Руската федерация. Във всяка от мисиите той бе придружаван от значителна по размер делегация на предприемачи от ЕС. Процесът на излизане на международните пазари често започва от тях.

Следва да се отбележи, че излизането на международната сцена не означава преместване на дейността в други страни, тъй като предприятията на ЕС запазват седалището си в Европа. Предприятията, които работят в международен мащаб, отбелязват растеж дори в неблагоприятни за европейската икономика периоди и поради това допринасят за растеж и заетост в Европа. Предприятията на ЕС, които имат дейност извън ЕС, са също така най-иновативни и най-конкурентоспособни. 25 % от предприятията в ЕС, работещи и извън пределите на Съюза, успешно са разработили поне един нов продукт в своя сектор. Само 8 % от предприятията в ЕС, работещи само в своята страна, могат да се похвалят с такъв резултат.

Допълнителна информация English (en)

Последна актуализация: 18/07/2014 |  Нагоре