Šī vietne tika arhivēta (18/07/2014)
18/07/2014

Navigācijas ceļš

Rūpniecība un uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbība

Atraisīsim Eiropas uzņēmējdarbības potenciālu, lai atjaunotu ekonomikas izaugsmi

Lai pārvarētu bezdarbu, ES vajag ne tikai vairāk darbavietu, bet arī vairāk uzņēmēju. Lai gan ir plaši atzīts, ka visiem ir jābūt darbam, daudz mazāk ir to, kuri domā, ka bezdarbniekiem sava darbavieta drīzāk būtu jārada pašiem, nevis jāgaida, kad kāds cits tos pieņems darbā.

Eiropai ir vajadzīga kultūras revolūcija, lai mainītu vispārējo viedokli par uzņēmējiem. Svarīgi, lai iedzīvotāji uzskatītu, ka uzņēmuma izveide un vadība ir pa spēkam katram.

Tā ir realitāte, bet tikai daži to saprot. Tikai 37 % aptaujāto eiropiešu apgalvo, ka viņi vēlētos būt pašnodarbinātie, nevis darba ņēmēji, salīdzinājumā ar 51 % Amerikas Savienotajās Valstīs un 56 % Ķīnā. Turklāt šādi domājošu cilvēku daļa Eiropā samazinās.

"Lielāks uzņēmēju skaits nozīmē vairāk darbavietu, vairāk inovācijas un konkurētspējas. Lai kļūtu par uzņēmēju un īstenotu savus sapņus, ir jāuzņemas risks un daudz jāstrādā. Uzņēmēji ir mūsu laika varoņi. Visā ekonomikas vēsturē uzņēmējdarbība bijusi visspēcīgākais izaugsmes dzinējspēks. Ja spēsim atraisīt Eiropas uzņēmējdarbības potenciālu, mums izdosies atjaunot ekonomikas izaugsmi.”

Lai apvērstu šo satraucošo tendenci, Komisija rosina dalībvalstis obligātās izglītības mācību programmās iekļaut uzņēmējdarbības zinību ieguvi. Mainīt mentalitāti, lai pamudinātu uz uzņēmuma izveidi, protams, ir pirmais solis, bet tam nav jēgas, ja uzņēmējdarbības vide joprojām ir pārāk sarežģīta, kā tas bieži vien ir patlaban. Birokrātijas samazināšana, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, ir Komisijas prioritāte, bet ar to nepietiek. Mums ir jālikvidē pašreizējie šķēršļi, tajā pašā laikā sniedzot atbalstu tiem, kam tas visvairāk ir vajadzīgs.

Šī iemesla dēļ mēs aktīvi palīdzam jaunizveidotajiem uzņēmumiem, jo ir aplēsts, ka puse no visiem jaunajiem uzņēmumiem bankrotē pirmajos piecos pastāvēšanas gados. Dalībvalstis ir aicinātas atvēlēt vairāk resursu, lai tiem palīdzētu šajā kritiskajā periodā, piemēram, piedāvājot apmācību vadībā, atbalstu pētniecības un izstrādes jautājumā un palīdzību kontaktu veidošanā ar citiem uzņēmumiem, potenciālajiem piegādātājiem un klientiem.

Finansējuma pieejamība ir izšķirīgi nozīmīga visu uzņēmuma darbības laiku. Ir sāktas vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir likvidēt finanšu krīzes radītos šķēršļus.

Eiropas Komisija ir arī pārliecināta, ka ir svarīgi, lai godīgiem uzņēmējiem, kuri pieredzējuši bankrotu, būtu otra iespēja, jo ir pierādīts, ka 96 % šo gadījumu bankrota iemesls bijis novēlotu maksājumu uzkrāšanās vai cita veida praktiskas problēmas. Tiks vienkāršoti ar noteikumi, kas regulē uzņēmumu īpašumtiesību nodošanu.

Ir sāktas vairākas iniciatīvas, lai palīdzētu uzņēmumiem iegūt e-prasmes, jo informācijas tehnoloģijas ir svarīgs MVU izaugsmes avots. Šo zināšanu plaša pieejamība ir visu interesēs, tāpēc ka līdz 2015. gadam tās būs vajadzīgas 90 % darbvietu.

Lasiet vēl Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Pēdējā atjaunināšana: 18/07/2014 |  Uz augšu