Denna webbplats arkiverades den 18/07/2014
18/07/2014

Sökväg

Näringsliv och företagande

Uppdrag tillväxt

Uppdrag tillväxt – Hjälp åt småföretag som vill satsa internationellt

Den ekonomiska tillväxten sker numera främst på marknader utanför EU. Tillväxtekonomierna kommer uppskattningsvis att stå för 70 procent av världens tillväxt 2020. Det här ska dock inte ses som ett problem utan snarare som en möjlighet för EU:s näringsliv.

För att lyckas utomlands måste våra företag kunna konkurrera. Stora företag gör det redan. Den verkliga utmaningen är att även hjälpa små och medelstora företag att konkurrera globalt.

Alltför få småföretag i EU är verksamma över nationsgränserna. Bara 25 procent har verksamhet i ett annat EU-land och bara ynka 13 procent har verksamhet utanför EU. Kommissionen vill öka de här siffrorna rejält. Internationaliseringen av små och medelstora företag är en av prioriteringarna i EU:s nya näringslivsstrategi English (en) som antogs i oktober 2012.

”Uppdrag tillväxt är ett initiativ som ska skapa förutsättningar som alla vinner på. Europeiska företag får bättre tillgång till marknader utanför EU, och lokala aktörer och myndigheter får möjlighet att locka utländska investeringar”.

För att våra företag ska kunna satsa globalt är det viktigt att vi förhandlar fram omfattande handelsavtal med länder utanför EU – så att vi får lägre tullar, undanröjer handelshinder, gör den offentliga upphandlingen tillgänglig för alla, ser till att handelsreglerna verkligen följs, garanterar bästa möjliga skydd för internationella investeringar och skyddar immateriella rättigheter. EU:s nya generation av handelsavtal ska se till att så sker.

Med det räcker inte. Vi måste också uppmuntra direkta kontakter mellan företagare i EU och utländska myndigheter och företag för att främja varaktiga affärsförbindelser. Det är därför som kommissionen nyligen tog initiativ till ”Uppdrag tillväxt” (Missions for Growth). Uppdraget består i att föra samman företrädare för EU:s näringsliv och utomeuropeiska myndigheter för att uppmuntra ett framtida samarbete, vilket inte ska förväxlas med traditionella handelsfrämjande åtgärder.

EU:s näringslivskommissionär Antonio Tajani är personligen engagerad i dessa insatser. Sedan 2011 har han besökt sjutton länder: USA, Brasilien, Argentina, Mexiko, Colombia, Peru, Chile, Uruguay, Kina, Myanmar/Burma, Vietnam, Thailand, Egypten, Marocko, Tunisien, Israel och Ryssland. Med på sina resor har han en stor delegation med företagare från EU. Internationaliseringsprocessen börjar ofta med dem.

Det är värt att notera att internationalisering inte är samma sak som utlokalisering, eftersom EU-företagen behåller sin bas i Europa. Internationaliserade företag växer även när den europeiska ekonomin drabbas av svåra tider och gynnar därför tillväxt och sysselsättning i Europa. Europeiska företag med verksamhet utanför EU är också de mest innovativa och konkurrenskraftiga. Av de europeiska företagen med utlandsverksamhet har 25 procent lyckats lansera åtminstone en ny produkt i sin bransch. Av de EU-företag som endast har inhemsk verksamhet är det bara 8 procent.

Läs mer English (en)

Senaste uppdatering: 18/07/2014 |  Till början