Šī vietne tika arhivēta (18/07/2014)
18/07/2014

Navigācijas ceļš

Rūpniecība un uzņēmējdarbība

Finansējuma pieejamība

MVU konkurētspējas pamats

Kredīts uzņēmumiem ir tikpat svarīgs kā ūdens cilvēkiem. Bez nepieciešamā finansējuma uzņēmumi, īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, ir nolemti iznīcībai. Tieši tas arī notiek eirozonas finanšu krīzes rezultātā.

Kredītresursu trūkuma dēļ daudzās Eiropas Savienības valstīs tūkstošiem uzņēmumu nav pieejami ieguldījumi, inovācija, un tie nevar samaksāt pat elementāros rēķinus. Daudzi stabili uzņēmumi bijuši spiesti izbeigt uzņēmējdarbību tāpēc, ka nav bijis iespējas dabūt kredītu. Daudziem citiem ir risks nonākt šādā situācijā.

Tas nav pieņemami kaut vai tāpēc, ka 23 miljoni ES MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls un vērā ņemams nodarbinātības faktors. Eiropas Komisija ir apņēmības pilna atjaunot nevainojamu kredītplūsmu MVU.

Ir jāgādā, lai bankas maziem un vidējiem uzņēmumiem nodrošinātu finansējumu. Papildus kapitālam, ko, piemērojot zemas procentu likmes, piedāvā Eiropas Investīciju banka, ES ir gādājusi, ka tiek mīkstinātas kapitāla prasības bankām, kuras piedāvā aizdevumus MVU. Tas nozīmē, ka bankām būs jāuztur mazāks pašu kapitāls, ja tās sniegs aizdevumus MVU, un līdz ar to tās būs motivētas aizdot biežāk.

Komisija apsver arī citus MVU finansēšanas avotus un alternatīvas, kas aizstātu tradicionālos banku kanālus. Komisija vēlas izveidot patiesu Eiropas tirgu riska kapitāla jomā, kas piedāvās pamatkapitāla finansējumu maziem un jaunizveidotiem uzņēmumiem. Ja pašreizējie šķēršļi tiktu likvidēti, riska kapitāls varētu būt vērtīgs MVU finansējuma avots. Mēs arī veicinām MVU iekļaušanu biržas sarakstos un iespēju mazākiem uzņēmumiem emitēt obligācijas (kā to dara lielie uzņēmumi).

MVU finansēšanā vairāk izmantos arī ES budžetu. Pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis 2020” tostarp paredz kredītgarantiju finansējumu inovatīviem MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu. 60 % mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmas “COSME” budžeta atvēlēs tam, lai atbalstītu MVU iespējas tikt pie finansējuma. Tie ir aptuveni 1,4 miljardi eiro aizdevumu garantijām un riska kapitāla atbalstam. No tā iegūs aptuveni 40 000 uzņēmumi gadā. Papildu kredītoperācijas, ko veiks Eiropas Investīciju banka, vēl vairāk pastiprinās sviras efektu.

“MVU iespējas saņemt finansējumu joprojām ir problemātiskas, un tāpēc turpinās pašreizējā ekonomiskā lejupslīde. Lai situāciju labotu, plānojam paplašināt aizdevumu garantijas finanšu starpniekiem, kuri piedāvā aizdevumus MVU. Jau tagad katrs mūsu garantijām atvēlēts eiro nozīmē vidēji 30 eiro banku aizdevumos. Tas ir ļoti svarīgi, lai palīdzētu mūsu mazajiem uzņēmumiem, kas ir nodarbinātības dzinējspēks, atkal netraucēti darboties.”

Plašāka informācija

Pēdējā atjaunināšana: 18/07/2014 |  Uz augšu