Šī vietne tika arhivēta (18/07/2014)
18/07/2014

Navigācijas ceļš

Rūpniecība un uzņēmējdarbība

Efektīvi automobiļi

Lielāka Eiropas Savienības ietekme automobiļu ražošanā

Pagājušajā gadsimtā automobiļi radīja rūpniecības apvērsumu, faktiski visiem paverot iespējas ātri pārvietoties. Nu automobiļi varētu mūs ievest jaunā rūpniecības laikmetā, kur pārvietoties varēs vēl vieglāk un videi nekaitīgāk. Eiropas Komisija strādā, lai sasniegtu šo iespaidīgo mērķi. 

Visaptverošā stratēģijā, kā atrisināt pašreizējo krīzi Eiropas automobiļu rūpniecībā, ir arī plānots šo nozari padarīt videi nekaitīgāku. Tā ir ļoti svarīgs nodarbinātības avots. Gan tieši, gan netieši tā rada darbu vairāk nekā 12 miljoniem cilvēku. Eiropā ir aptuveni 180 transportlīdzekļu rūpnīcas, kuru kopējais apgrozījums pārsniedz 700 miljardus eiro.

Tomēr ekonomikas krīze un Eiropas tirgus attīstības briedums ļoti sarežģī situāciju nozarē. Kopš 2008. gada Eiropā ir pakāpeniski samazinājušies ražošanas un tirdzniecības apjomi. Līdz ar to tiek slēgtas rūpnīcas un atlaisti darbinieki. Daudzos gadījumos automobiļu ražotāji spēj darboties ar peļņu, tikai pateicoties pārdošanai ārpus Eiropas.

“Nākamajos gadu desmitos pasaulē stipri palielināsies pieprasījums pēc automobiļiem, tāpēc ir būtiski radīt modeļus, kuri ekonomē degvielu vai pilnīgi nerada emisijas. Eiropas Komisijas stratēģija ir uzlabot tradicionālo motoru efektivitāti, jo šī veida motori joprojām būs ļoti izplatīti vismaz nākamos divdesmit gadus. Vienlaikus vēlamies sagatavoties mazāk piesārņojošiem nākotnes automobiļiem — tādiem, kam ir videi draudzīgi vai pat bezemisiju motori.”

Uz šo sistēmisko krīzi — kuras sekas jūtamas vairākās saistītajās nozarēs, tostarp tērauda, ķīmiskajā rūpniecībā un tekstilrūpniecībā, — Komisija reaģē trijos veidos.

Pirmkārt, mēs cenšamies modernizēt Eiropas ekonomiku un tādā veidā Eiropā atjaunot pieprasījumu pēc mehāniskajiem transportlīdzekļiem. Palielinoties pārdošanas apjomam, tiktu slēgtas mazāk rūpnīcu. Lai gan dažu rūpnīcu slēgšana ir neizbēgama, Komisija ir ieviesusi vairākas procedūras un paredzējusi līdzekļus, lai palīdzētu atlaistajiem darba ņēmējiem atbilstoši pārkvalificēties, lai pēc iespējas ātrāk atgrieztos darba tirgū.

Otrkārt, mēs palīdzam nozarei pāriet uz ekoloģiskiem ražojumiem, kuri vairāk atbilst par vidi atbildīgu patērētāju pieprasījumam un rada mazāku kaitējumu mūsu planētai.

Tās nav vien ilūzijas. Mēs paredzam, ka krietni pieaugs reģistrētu elektrisko transportlīdzekļu skaits pasaulē un ka “zaļo” automobiļu daļa ES automobiļu tirgū jau 2020. gadā būs 7 procenti. Lai veicinātu šīs pārmaiņas, Komisija iegulda nepiesārņojošu automobiļu pētniecībā, savukārt nozare uzlabo tradicionālo motoru degvielas ekonomiju un rada uzticamus elektriskos transportlīdzekļus par samērīgām cenām.

Tiek veidota pienācīga pilsētu infrastruktūra elektromobiļu uzlādei, un Komisija cenšas panākt, lai visās ES valstīs tiktu pieņemti vienoti standarti.

Visbeidzot, mēs aktīvi palīdzam mūsu automobiļu ražotājiem iekļūt ārvalstu tirgos, kuros ir sagaidāms, ka pieprasījums pēc automobiļiem divkāršosies līdz 2020. gadam. Autobūves nozare ir nozīmīgs temats visās tirdzniecības sarunās ar starptautiskajiem partneriem.

Papildu informācija

Pēdējā atjaunināšana: 18/07/2014 |  Uz augšu