Šī vietne tika arhivēta (18/07/2014)
18/07/2014

Navigācijas ceļš

Rūpniecība un uzņēmējdarbība

Ķīmiskas vielas

Eiropas ķīmiskā rūpniecība: droša un konkurētspējīga

Ķīmiskā rūpniecība, padarot produktus lētākus, vieglākus un izturīgākus, ir izmainījusi pasauli, kurā mēs dzīvojam. Tā ir Eiropas veiksmes stāsts, kuram ir jāturpinās. 

Ķīmiskās vielas, plastmasa un gumija ir daži no šīs ES rūpniecības nozares galvenajiem produktiem. Pateicoties ķīmisko vielu nozarei, visu veidu rūpnieciskajā darbībā, no autobūves līdzi aviācijai, ir iespējami jaunievedumi, un tas pozitīvi ietekmē ekonomikas izaugsmi, inovāciju, nodarbinātību un eksportu. 

Eiropa, kurai ir piektdaļa pasaules tirgus, šajā nozarē ir viens no pasaules mēroga līderiem. Tehnikas attīstība ļāvusi Eiropas uzņēmumiem saglabāt konkurētspēju un gadu desmitiem ilgi pārdot savus produktus un idejas visā pasaulē. Ķīmisko vielu nozare ir svarīga arī nākotnes problēmu atrisināšanai, piemēram, pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni.

“Ķīmiskā rūpniecība ilgu laiku ir bijusi Eiropas veiksmes stāsts. Mums vajadzētu pielikt visas pūles, lai saglabātu savas līderpozīcijas pasaules mērogā. Tālab ir jānodrošina konkurētspējīgas enerģijas cenas un jārod pareizais līdzsvars starp mūsu vērienīgo vides politiku un to nozaru vajadzībām, kurām draud pārvietošana.”

Tomēr, lai veicinātu energoefektivitāti ķīmisko vielu nozarē, darāmā vēl ir daudz.  Ķīmiskajām rūpnīcām salīdzinājumā ar caurmēra ražotnēm vajag vairāk enerģijas, un to enerģijas rēķini var būt pārmērīgi lieli. Enerģijas izmaksas Eiropā pieaug, tajā pašā laikā citur pasaulē vispārējā tendence lejupejoša: Eiropas enerģijas izmaksas ir trīs reizes augstākas nekā ASV, un kopumā augstākas nekā citos konkurējošajos reģionos.

Pēdējo 20 gadu laikā ķīmiskā rūpniecība ir reaģējusi uz šo spiedienu, samazinot energointensitāti un siltumnīcefekta gāzu emisijas par 50 % un ražošanas apjomu palielinot par 70 %. Kaut arī šie uzlabojumi nav noliedzami, enerģijas izmaksu pieaugums nozīmē, ka energointensīvākie ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi var izšķirties par savu ieguldījumu pārvirzīšanu uz ASV vai citām izmaksu ziņā izdevīgākām valstīm. Sliktākajos attīstības scenārijos tie slēdz ražotnes ES.

Komisija ir uzņēmusies vadošo lomu šīs satraucošās tendences apvēršanā. Drīzumā publicēs ziņojumu par enerģijas izmaksām, lai novērtētu pārmērīgu enerģijas rēķinu negatīvo ietekmi uz atsevišķām nozarēm, tostarp ķīmisko vielu nozari. Tas vairos izpratni par ekonomiskajiem problēmjautājumiem un, cerams, rosinās nepieciešamo rīcību.  Domājot par energointensīvajām rūpniecības nozarēm, mēs arī sekmējam lielāku juridisko noteiktību saistībā ar ilgtermiņa elektroenerģijas līgumiem. Iecerēts, ka tas nodrošinās enerģijas pircējiem zemākas cenas, bet enerģijas pārdevējiem lielāku finansiālo stabilitāti.

Vienlaikus jāveicina arī inovācija. ASV un Japānas konkurenti salīdzinājumā ar Eiropas ķīmisko vielu nozari iegulda daudz vairāk pētniecībā un izstrādē. Nozares nākotne ir atkarīga arī no otrreizējās pārstrādes, kura drīzāk ir iespēja, nevis slogs. 

Komisija daudz dara, lai nodrošinātu tiesisko vidi, kas atvieglotu ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu dzīvi, līdz minimumam samazinot birokrātiju un veicinot ieguldījumus. 

Eiropa var lepoties ar pasaulē modernāko un drošāko ķīmisko vielu likumdošanu. Sistēma REACH (ķīmisko vielu reģistrēšana, novērtēšana, atļaušana un un ierobežošana) ir paraugs un standarts, uz ko tiecas citur pasaulē. Mūsu tirgus darbojas labāk, pateicoties šim regulējumam, un mūsu pilsoņiem ir nodrošināta lielāka drošība. Tomēr mēs arī apzināmies, ka šī nozare saskaras ar būtisku regulatīvo slogu, kas var negatīvi ietekmēt tās konkurētspēju. Mēs strādājam, lai racionalizētu REACH procedūras un lai mazajiem uzņēmumiem būtu vieglāk sniegt prasīto informāciju.

Papildu informācija Deutsch (de) English (en) français (fr)

Pēdējā atjaunināšana: 18/07/2014 |  Uz augšu