Ši tinklavietė buvo archyvuota 18/07/2014
18/07/2014

Naršymo kelias

Pramonė ir verslumas

Cheminės medžiagos

Europos chemijos pramonė: sauga ir konkurencingumas

Chemijos pramonė pakeitė pasaulį – gaminiai tapo pigesni, lengvesni ir tvirtesni. Tai tikra Europos sėkmės istorija, ir būtina užtikrinti, kad šis sėkmingas darbas tęstųsi. 

Cheminės medžiagos, plastikai ir guma – kelios iš svarbiausių ES pramonėje naudojamų medžiagų. Cheminių medžiagų sektoriaus gaminiai sudarė sąlygas diegti inovacijas įvairiose pramonės srityse nuo automobilių gamybos iki aviacijos, padarytas teigiamas poveikis ekonomikos augimui, inovacijų diegimui, užimtumui ir eksportui. 

Europa šiame sektoriuje pirmauja pasaulyje – jai priklauso penktadalis pasaulinės rinkos. Technologijų pažanga Europos bendrovėms suteikė galimybę jau ne vieną dešimtmetį išlikti konkurencingoms ir pardavinėti savo gaminius ir idėjas visame pasaulyje. Cheminės medžiagos labai svarbios ir sprendžiant ateities uždavinius, pavyzdžiui, kuriant mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką.

„Chemijos pramonė ilgą laiką buvo sėkmingos Europos veiklos pavyzdys. Turėtume padaryti viską, kad jos padėtis pasaulyje išliktų aukšta. Kad tai pasiektume, turime pasirūpinti, kad energijos kainos būtų konkurencingos, ir rasti tinkamą pusiausvyrą tarp mūsų plataus užmojo aplinkos politikos ir įmonių, kurioms gresia veiklos perkėlimas į kitas šalis, poreikių.“

Tačiau reikia dėti daugiau pastangų, kad chemijos pramonės sektoriuje didėtų energijos vartojimo efektyvumas.  Chemijos gamykloms reikia daugiau energijos, ypač naftos ir gamtinių dujų, negu gamykloms jos reikia vidutiniškai, ir jų sąskaitos už energiją gali būti didelės. Energijos sąnaudos Europoje didėja, palyginti su bendra jų mažėjimo tendencija visame pasaulyje: Europoje energijos sąnaudos yra tris kartus didesnės nei JAV ir apskritai yra didesnės nei kituose konkuruojančiuose regionuose.

Per pastaruosius 20 metų chemijos pramonė reagavo į šį spaudimą 50 proc. sumažindama energijos vartojimo intensyvumą ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (o gamyba padidėjo 70 proc.). Nepaisant šios pažangos, dėl energijos sąnaudų didėjimo daugiausiai energijos sunaudojančios chemijos pramonės bendrovės gali perkelti savo investicijas į JAV arba kitas šalis, kuriose kainos palankesnės. Blogiausia, kas gali nutikti, – tai gamyklų Europos Sąjungoje uždarymas.

Komisija daro viską, kad pakeistų šią nerimą keliančią tendenciją. Netrukus bus paskelbta energijos sąnaudų ataskaita, kurioje bus įvertintas neigiamas pernelyg didelių sąskaitų už energiją poveikis kai kuriuose sektoriuose, įskaitant chemijos pramonę. Šia ataskaita bus atkreiptas dėmesys į ekonominę šių aspektų svarbą ir tikimasi, kad tai paskatins imtis reikiamų veiksmų.  Be to, Komisija skatina siekti didesnio ilgalaikių elektros energijos tiekimo daug energijos naudojančioms pramonės įmonėms sutarčių teisinio tikrumo. Taip turėtų būti užtikrintos mažesnės kainos energijos pirkėjams ir didesnis finansinis stabilumas energijos pardavėjams.

Tuo pat metu turi būti skatinama diegti inovacijas. Amerikos ir Japonijos konkurentai į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą investuoja daug daugiau negu Europos chemijos pramonės bendrovės. Perdirbimas – kita perspektyvi šio sektoriaus sritis, teikianti naujų galimybių, o ne užkraunanti naštą. 

Europos Komisija atkakliai dirba siekdama sukurti tokią teisinę aplinką, dėl kurios chemijos pramonės bendrovėms veikti būtų paprasčiau, biurokratizmas sumažėtų iki minimumo ir būtų skatinamos investicijos. 

Europa gali didžiuotis pasaulyje pažangiausiais ir geriausiai saugumą užtikrinančiais chemines medžiagas reglamentuojančiais teisės aktais. REACH yra pasaulinis etalonas. Dėl šio reglamento mūsų rinka veikia geriau, o piliečiai yra saugesni. Tačiau suprantame ir tai, kad pramonei tenka didelė reguliavimo našta, kuri gali neigiamai paveikti jos konkurencingumą. Stengiamės supaprastinti REACH procedūras ir pasiekti, kad mažesnėms įmonėms būtų lengviau tvarkyti reikiamos informacijos perdavimą.

Daugiau informacijos Deutsch (de) English (en) français (fr)

Paskutinį kartą atnaujinta: 18/07/2014 |  Į puslapio pradžią