Šī vietne tika arhivēta (18/07/2014)
18/07/2014

Navigācijas ceļš

Rūpniecība un uzņēmējdarbība

Tūrisms

Eiropai joprojām jābūt tūristu primārajam ceļamērķim

Tūrisms padara cilvēkus laimīgākus. Tas ir dzīves kvalitātes mērs, un to vajadzētu ļaut izbaudīt lielākam skaitam cilvēku. Tūrisms arī stiprina ekonomiku.

Eiropas Komisija vēlas attīstīt tūrisma nozari un panākt, lai uzņēmējdarbība notiktu vienmērīgākā intensitātē visu gadu. Lai to panāktu, svarīgi ir uzlabot un dažādot piedāvājumu. Mēs atbalstām jaunus ilgtspējīgus uzņēmējdarbības modeļus, tostarp transnacionālus tūrisma produktus, kuru pamatā ir kultūras maršruti un vēsturiski maršruti, mazāk pazīstami Eiropas labākie tūrisma galamērķi (EDEN), agrotūrisms un ūdensdziedniecības tūrisms. Mēs arī veicinām inovāciju tradicionālajās apakšnozarēs, piemēram, pludmales tūrismā, kas pilnīgi noteikti ir visiecienītākā eiropiešu izvēle, tikai ar izteiktu sezonalitāti.

Lai palīdzētu tiem, kuriem ir mazāk iespēju ceļot, Komisija ir sākusi iniciatīvu “Calypso”. Jauniešiem, invalīdiem, trūcīgām ģimenēm un pensionāriem būs vieglāk ceļot uz ārzemēm klusajā sezonā. Tas veicina tiklab vienlīdzību, kā arī labklājību. Tūrisma nozarē ir milzīgs neapgūts potenciāls. Mēs lēšam, ka ES tūrisma nozare ik gadus zaudē 160 miljardus eiro sliktas pieejamības dēļ. Šis trūkums ir novēršams ar nelieliem ieguldījumiem.

"Tūrisms ir trešā nozare Eiropā apgrozījuma ziņā un tieši un netieši nodarbina 12 % no ES kopējā darbaspēka. Mums vajadzētu šo spēcīgo pozīciju saglabāt un izmantot neapgūto potenciālu jaunu darbvietu radīšanai. Līdztekus mums jāpalielina to cilvēku skaits, kuriem ir pieejami tūrisma pakalpojumi, kas, pēc manām domām, ir lielisks mūsu dzīves kvalitātes rādītājs.”

Viena ceturtdaļa Eiropas Savienības iedzīvotāju tagad ir vecumā no 55 līdz 80 gadiem. No viņiem tikai 41 % ceļo, kaut arī pārsvarā viņiem tam pietiek gan naudas, gan laika. Ar pensionāru tūrisma iniciatīvu Komisija vēlas panākt, lai vairāk veco cilvēku ceļotu, un vienlaikus palielināt tūrismu klusajā sezonā.

Mūsu stratēģija ir arī Eiropas Savienībai piesaistīt tūristus no citām valstīm. Eiropa ir pasaulē iecienītākais tūristu ceļamērķis, un tai pieder puse no pasaules tirgus. Pašlaik ir aptuveni 535 miljoni starptautisko tūristu, no kuriem 401,2 miljoni ierodas Eiropas Savienībā, un sagaidāms, ka turpmākajos gados viņu skaits krietni vien palielināsies. Mēs esam apņēmības pilni aizstāvēt Eiropas vadošo pozīciju pasaulē.

Tomēr izaicinājumu rodas arvien vairāk. Vērā ņemami konkurenti un jaunietekmes ekonomikas rada aizvien sīvāku konkurenci. 2012. gadā uz Eiropas Savienību atceļoja par 2,5 % vairāk starptautisko tūristu, bet Āzijas un Klusā okeāna reģionā šo tūristu skaits pieauga par 6,9 %, Āfrikā par 5,4 % un Amerikā par 4,6 %. ES atpaliek no citiem reģioniem jaunu tūristu piesaistīšanā no ārpussavienības valstīm un it īpaši no jaunietekmes ekonomikas valstīm.

Lai šo tendenci mainītu, vispirms ir jāatvieglo ārvalstu tūristu iebraukšana Eiropas Savienībā. Komisija ir iecerējusi līdz 2013. gada beigām iesniegt pārskatītu vīzu kodeksu, lai jaunietekmes ekonomikas valstu pilsoņiem atvieglotu īstermiņa vīzu iegūšanu. 

Ar skaidrākām un labāk saskaņotām vīzu procedūrām paredzams būtiski palielināt starptautisko tūristu skaitu Eiropas Savienībā, veicinot ekonomikas izaugsmi un kultūras apmaiņu. Tomēr šī kodeksa pārskatīšana neietekmēs drošību, jo tā joprojām ir ES lielākā prioritāte. Drošības pārbaudes netiks mainītas.

Lasiet vēl

Eiropai joprojām jābūt starptautisko tūristu primārajam ceļamērķim

Pēdējā atjaunināšana: 18/07/2014 |  Uz augšu