Ta spletna stran je bila arhivirana (18/07/2014)
18/07/2014

Navigacijska pot

Industrija in podjetništvo

Misije za rast

Misije za rast – pomoč malim podjetjem na tujih trgih

Gospodarska rast je v današnjem svetu najbolj intenzivna na trgih zunaj EU. Po ocenah naj bi bilo leta 2020 kar 70 % svetovne gospodarske rasti v državah v vzponu. To je za evropska podjetja poslovna priložnost, ne težava.

Če želijo podjetja to priložnost izkoristiti, morajo znati tekmovati na tujih trgih. Velika podjetja to že obvladajo, zdaj pa moramo svetovni prodor omogočiti tudi malim in srednje velikim podjetjem iz EU.

Mala podjetja iz EU še vedno premalo poslujejo zunaj matične države: samo 25 % jih ima poslovne dejavnosti v eni ali več držav EU poleg matične, zgolj 13 % pa jih posluje tudi zunaj EU. Evropska komisija se je zato odločila, da si bo prizadevala ta delež povečati. Internacionalizacija malih in srednje velikih podjetij (MSP) je ena od prednostnih nalog nove industrijske strategije English (en) , ki jo je EU sprejela oktobra 2012.

„Misije za rast lahko prinesejo koristi za vse. Evropska podjetja imajo lažji dostop do tujih trgov, lokalna podjetja in organi pa dobijo priložnost za pridobivanje tujih naložb.“

Če hočemo našim podjetjem pomagati pri prodoru na svetovne trge, moramo z državami zunaj EU skleniti obsežne trgovinske sporazume, s katerimi bomo znižali dajatve, odpravili netarifne ovire, odprli javno naročanje, zagotovili učinkovito uveljavljanje trgovinskih pravil, zajamčili visoke standarde zaščite mednarodnih naložb in ustrezno zaščitili pravice intelektualne lastnine. Vsi novi trgovinski sporazumi EU bodo vključevali te vidike.

Vendar to ni dovolj, spodbujati moramo tudi neposredne stike med evropskimi podjetniki ter tujimi organizacijami in podjetji, saj se le tako lahko razvijejo trajni poslovni odnosi. To je tudi namen nove pobude pod vodstvom Komisije „Misije za rast“. Pobuda, ki je ne gre zamenjevati s tradicionalnimi dejavnostmi za promocijo gospodarskega povezovanja, povezuje predstavnike evropskih podjetij in organov držav zunaj EU, s čimer spodbuja uspešno sodelovanje.

Tudi podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani si osebno prizadeva za uspeh teh misij, zato je od leta 2011 že obiskal 17 strateško pomembnih držav na ameriški celini (ZDA, Brazilija, Argentina, Mehika, Kolumbija, Peru, Čile in Urugvaj), v Aziji (Kitajska, Mjanmar, Vietnam in Tajska), Severni Afriki in na Bližnjem Vzhodu (Egipt, Maroko, Tunizija, Izrael) ter Rusko federacijo. Poleg njega se gospodarskih misij udeležuje tudi močna delegacija evropskih podjetnikov. Postopek vstopa na druge trge se pogosto začne z njimi.

Ob tem velja poudariti, da internacionalizacija ne pomeni seljenja proizvodnje v tuje države, saj evropska podjetja ohranijo svoj sedež v EU. Mednarodno aktivna podjetja rastejo tudi v obdobjih, ko evropsko gospodarstvo stagnira, zato skrbijo za gospodarsko rast in delovna mesta v Evropi. Podjetja EU, ki poslujejo zunaj EU, so tudi bolj inovativna in konkurenčna: 25 % podjetij EU z mednarodnimi dejavnostmi je na svojem področju uvedlo vsaj en nov proizvod, medtem ko je to uspelo le 8 % evropskih podjetij, ki poslujejo samo v matični državi.

Več informacij English (en)

Zadnja posodobitev: 18/07/2014 |  Na vrh