Táto stránka bola uložená do archívu dňa 18/07/2014
18/07/2014

Navigačný riadok

Priemysel a podnikanie

Misie pre rast

Misie pre rast – pomoc MSP pri expanzii na medzinárodné trhy

V súčasnosti sa hospodársky rast sústreďuje na trhoch mimo EÚ. Odhaduje sa, že do roku 2020 sa 70 % svetového ekonomického rastu bude vytvárať práve v štátoch s rýchlo sa rozvíjajúcimi hospodárstvami. Ide o obrovskú príležitosť pre európske podniky.

Ak ju však chcú využiť, musia dokázať konkurovať na zahraničných trhoch. Veľké podniky to už robia. Skutočnou výzvou je však umožniť malým a stredným podnikom z EÚ presadiť sa v globálnom prostredí.

Príliš málo našich MSP pôsobí za hranicami vlastného štátu. Iba 25 % z nich podniká v jednom alebo viacerých zahraničných členských štátoch EÚ. A len skromných 13 % je aktívnych aj mimo EÚ. Európska komisia sa zaviazala výrazne zvýšiť počet takýchto spoločností. Internacionalizácia MSP je jednou z priorít novej priemyselnej stratégie English (en) EÚ prijatej v októbri 2012.

„Misie pre rast pomáhajú vytvoriť podmienky, ktoré sú výhodné pre všetky zúčastnené strany. Európske spoločnosti profitujú z ľahšieho prístupu na vonkajšie trhy a miestni aktéri a orgány majú šancu pritiahnuť zahraničné investície“.

Aby sme mohli pomôcť našim firmám presadiť sa na globálnych trhoch, potrebujeme komplexné obchodné dohody s tretími krajinami, ktoré pomôžu znížiť clá, odstrániť netarifné bariéry, liberalizovať verejné obstarávanie, zabezpečiť účinné presadzovanie obchodných pravidiel, ako aj zaručiť čo najvyššiu úroveň ochrany medzinárodných investícií a úplnú ochranu práv duševného vlastníctva. Nová generácia obchodných dohôd EÚ už zahŕňa tieto prvky.

To však nestačí. Takisto by sme mali vytvárať priame kontakty medzi našimi podnikateľmi a zahraničnými orgánmi a spoločnosťami s cieľom podporovať trvácne obchodné vzťahy. Toto je cieľom nedávnej iniciatívy Misie pre rast, ktorú zastrešuje Komisia. Tieto misie, ktoré by sa nemali zamieňať s tradičnými činnosťami na podporu obchodu, majú spájať zástupcov podnikov EÚ s orgánmi tretích krajín a stimulovať tak budúcu spoluprácu.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani je osobne zaangažovaný v týchto misiách. Od roku 2013 navštívil 17 rôznych krajín v Severnej a Južnej Amerike (Spojené štáty, Brazíliu, Argentínu, Mexiko, Kolumbiu, Peru, Čile a Uruguaj), v Ázii (Čínu, Mjanmarsko, Vietnam a Thajsko), v severnej Afrike a na Blízkom východe (Egypt, Maroko, Tunis a Izrael), ako aj Ruskú federáciu. Počas každej návštevy ho sprevádza veľká delegácia podnikateľov, ktorí sú často hlavným motorom procesu internacionalizácie.

Treba poznamenať, že internacionalizácia neznamená presťahovanie – sídla spoločností ostávajú v EÚ. Internacionalizované spoločnosti rastú aj vtedy, keď v Európa vládne kríza, čím prispievajú k vytvoreniu podmienok pre obnovenie rastu a zamestnanosti v EÚ. Európske spoločnosti, ktoré pôsobia aj mimo EÚ, patria medzi najinovatívnejšie a najkonkurencieschopnejšie. Štvrtina podnikov z EÚ, ktoré pôsobia v zahraničí, majú aspoň jeden nový výrobok vo svojom sektore. Iba 8 % našich spoločností pôsobiacich iba vo svojej krajine sa môže pochváliť takýmto výsledkom.

Viac informácií English (en)

Posledná aktualizácia: 18/07/2014 |  Na začiatok