Tato stránka byla uložena do archívu dne 18/07/2014
18/07/2014

Cesta

průmysl a podnikání

„Missions for growth“

„Missions for growth“ — pomoc malým podnikům prosadit se v zahraničí

Hospodářský růst je v dnešní době soustředěn na trzích mimo EU. Odhaduje se, že do roku 2020 se bude 70 % světového růstu odehrávat v tzv. rozvíjejících se ekonomikách. To by měly evropské společnosti vnímat jako příležitost, nikoli pouze jako nevýhodu.

Aby se této příležitosti mohly náležitě chopit, musí být schopny účastnit se hospodářské soutěže na zahraničních trzích. Velkým podnikům se to již daří. Skutečnou výzvou nyní je, aby této šance využily i malé a střední evropské podniky.

Příliš málo z nich totiž působí za hranicemi vlastní země. Pouze 25 % provozuje činnost v další nebo v několika dalších zemích EU. Těch, které působí mimo Evropskou unii, je pouhých 13 %. Evropská komise je odhodlána tento podíl výrazně zvýšit. Internacionalizace malých a středních podniků je jednou z priorit nové průmyslové strategie English (en) EU, která byla přijata v říjnu 2012.

„Mise v zájmu růstu přispívají k vytváření podmínek, ze kterých mají prospěch všechny strany. Evropské podniky těží ze snadnějšího přístupu na vnější trhy a místní subjekty a orgány mají reálné příležitosti k přilákání zahraničních investic“.

Abychom mohli evropským podnikům pomoci na globální trhy proniknout, je třeba sjednat komplexní obchodní dohody se třetími zeměmi — ke snížení cel, ale také k odstranění necelních bariér, k otevření trhů s veřejnými zakázkami, zajištění účinného prosazování předpisů upravujících obchodní politiku, dále k zaručení co nejvyšší úrovně ochrany mezinárodních investic a plné ochrany práv duševního vlastnictví. Nová generace obchodních dohod EU bude tyto prvky zahrnovat.

To však nestačí. Měli bychom také rozvíjet přímé kontakty mezi podnikateli z EU a zahraničními orgány a společnostmi, aby vznikaly trvalé obchodní vztahy. To je také cílem nedávno zahájených misí „Missions for Growth“, které vede Evropská komise a jež by neměly být zaměňovány s tradičními propagačními obchodními cestami. Podílí se na nich totiž zástupci podniků z EU a orgánů třetích zemí s cílem podpořit budoucí spolupráci.

Osobně se jich rovněž účastní místopředseda Evropské komise Antonio Tajani. Od roku 2011 již navštívil 17 strategicky významných zemí v Severní a Jižní Americe (Spojené státy, Brazílii, Argentinu, Mexiko, Kolumbii, Peru, Chile a Uruguay), v Asii (Čínu, Barmu/Myanmar, Vietnam a Thajsko), v severní Africe a na Blízkém východě (Egypt, Maroko, Tunisko a Izrael) a dále také Ruskou federaci. V průběhu každé mise byl Antonio Tajani doprovázen početnou delegací podnikatelů z EU. Cestu internacionalizace razí často právě oni.

Zde je vhodné poznamenat, že internacionalizace neznamená přemístění podniků za hranice EU – evropské podniky zachovávají své základny v Evropě. Evropské společnosti působící i mimo EU vykazují růst i během období, kdy se evropské ekonomice nedaří, a přispívají tak v Evropě k růstu a zaměstnanosti. Ty evropské podniky, které působí mimo EU, bývají také nejvíce inovativní a konkurenceschopné. 25 % evropských podniků, jež působí v zahraničí, ve svém odvětví úspěšně zavedlo alespoň jeden nový produkt. Takovým výsledkem se může pochlubit pouze 8 % evropských firem působících pouze v domovské zemi.

Další informace English (en)

Poslední aktualizace: 18/07/2014 |  Začátek stránky