Cesta

Další nástroje

Komisaři (2010–2014)

Přečtěte si další informace o každém členovi druhé Barrosovy Komise a o jejich portfoliích.

Jak pracujeme

Komise se skládá z kolegia komisařů z 28 členských států a má předsedu a místopředsedy. Komisaři, po jednom z každé země EU, zajišťují během svého pětiletého funkčního období politické vedení Komise. Předseda každému komisaři přidělí dohled nad specifickými oblastmi politiky.

Seznamte se s Komisí

Termín „Komise“ označuje jak „kolegium“ komisařů, tak státní službu pod nimi, která povětšinou sídlí v Bruselu. Komise má také kancelář („zastoupení“) v každé zemi EU.

Transparentnost