This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Na stronach Komisji Jeana-Claude'a Junckera dostępne są już informacje na temat nowej Komisji, która rozpoczęła urzędowanie 1 listopada 2014 r.

Komisarze (2010-2014)

Więcej informacji o członkach drugiej Komisji José Barroso i obszarach ich działalności.

Jak pracujemy

Komisję tworzy kolegium 28 komisarzy, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący. Komisarze, po jednym z każdego państwa członkowskiego UE, stanowią przywództwo polityczne Komisji w pięcioletnich kadencjach. Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki.

Poznaj Komisję

Określenie „Komisja” odnosi się zarówno do „kolegium” komisarzy, jak i do podległych im służb cywilnych, z których większość ma swoją siedzibę w Brukseli. Komisja ma swoje biuro („przedstawicielstwo”) w każdym państwie UE.

Transparency

  • Oświadczenia komisarzy
  • Wynagrodzenie komisarzy English
  • Lista doradców specjalnych członków Komisji José Manuela Barroso English
  • Publiczny wykaz prezentów o wartości przekraczającej 150 EUR français