Činnost Evropské komise

Evropská komise zastupuje zájmy Unie jako celku. Předkládá návrhy právních předpisů Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie a zároveň zajišťuje, že jsou členskými státy řádně uplatňovány.

Výraz „Komise“ se používá pro označení celé instituce i kolegia 28 komisařů.

Komise má tzv. právo iniciativy, což znamená, že předkládá legislativní návrhy Evropskému parlamentu a Radě EU složené z ministrů členských zemí k posouzení a případnému přijetí. Ve většině případů Komise návrhy právních předpisů předkládá v rámci plnění svých povinností, které jí ukládají Smlouvy EU, nebo protože ji k tomu vyzvala jiná evropská instituce, členská země či jiná zainteresovaná strana. Od dubna 2012 mají tuto možnost i občané EU – díky evropské občanské iniciativě mohou Komisi vyzvat k předložení legislativního návrhu.

Před tím, než Komise návrh předloží, problematiku zpravidla vzevrubně konzultuje se zainteresovanými stranami. Spolu s návrhem pak bývá zveřejněno i posouzení případných hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů dané právní úpravy.

Přitom se dodržuje zásada subsidiarity danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenskaa proporcionality danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska. To znamená, že právní předpis na úrovni EU smí být vydán pouze tehdy, je-li účinnější, než právní úprava na úrovni místní, regionální či národní, a zároveň nesmí jeho obsah ani forma překročit rámec toho, co je nezbytné pro dosažení stanovených cílů.

Jakmile dojde k přijetí právního předpisu, Komise má za úkol zajistit, že je členskými zeměmi řádně uplatňován.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 
Viz také
Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?