This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Külastage Junckeri komisjoni lehekülgi, et saada teavet uue komisjoni kohta, mis astus ametisse 1. novembril 2014.

Komisjoni volinikud (2010–2014)

Täpsem teave Barroso teise komisjoni liikmete ja nende portfellide kohta.

Kuidas me tegutseme

Komisjon on volinike kolleegium, kuhu kuulub 28 liiget (üks igast ELi liikmesriigist), sh president ja asepresidendid. Volinikud tegelevad oma viieaastase ametiaja jooksul komisjoni poliitilise juhtimisega. Komisjoni president määrab kõigile volinikele konkreetsed poliitikavaldkonnad, mille juhtimise eest nad vastutavad.

Komisjoni tutvustus

Mõistega „komisjon” tähistatakse nii volinike kolleegiumi kui ka nende juhitavaid asutusi, mis asuvad peamiselt Brüsselis. Komisjonil on ka esindusteks nimetatavad asutused kõigis ELi liikmesriikides.

Läbipaistvus