This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

Chun sonraí a fháil faoin gCoimisiún nua, ar cuireadh tús lena théarma oifige an 1 Samhain 2014, tabhair cuairt ar leathanaigh gréasáin Choimisiún Juncker.

Na Coimisinéirí (2010-2014)

Faigh tuilleadh eolais faoi gach ball den dara Coimisiún Barroso agus faoina gcuid cúraimí.

Eagar an Choimisiúin

Coláiste de Choimisinéirí na 28 ball, lena n-áirítear an tUachtarán agus na leasuachtaráin, atá sa Choimisiún. Is iad na Coimisinéirí, duine amháin as gach ballstát, ceannairí polaitiúla an Choimisiúin le linn a dtéarma cúig bliana. Sannann an tUachtarán freagracht as réimse beartais ar leith ar gach Coimisinéir.

Cuir eolas ar an gCoimisiún

Tagraíonn an téarma 'Coimisiún' ní amháin do 'choláiste' na gCoimisinéirí ach don státseirbhís a thacaíonn leo chomh maith, agus tá a bhformhór siúd lonnaithe sa Bhruiséil. Tá oifig ('ionadaíocht') ag an gCoimisiún i ngach tír AE, leis.

Trédhearcacht

  • Dearbhuite leasanna na gCoimisinéirí
  • Teidlíochtaí airgeadais na gCoimisinéirí English
  • Liosta na gComhairleoirí Speisialta do Bhaill Choimisiúin Barroso English
  • Clár poiblí bronntanas ar mó a luach ná €150 français

Nósanna imeachta