Juncker Commission family photo
Komise se skládá z kolegia komisařů z 28 členských států a má předsedu a místopředsedy. Komisaři, po jednom z každé země EU, zajišťují během svého pětiletého funkčního období politické vedení Komise. Předseda každému komisaři přidělí dohled nad specifickými oblastmi politiky.

Commissioners

Role

Projektové týmy

Jméno a příjmení

Files

/commission/file/download-poster-commissioners_csStáhnout plakát s fotografiemi komisařů

DownloadPDF - 1.08 MB