This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Посетете страниците на Комисията на Юнкер за информация за новата Комисия, която започна работа на 1 ноември 2014 г.

Комисари (2010-2014 г.)

Научете повече за всеки един от членовете на втората комисия на Барозу и за техните портфейли.

Как работим

Комисията се състои от колегиума на 28-те членове на Комисията, включително председателя и заместник-председателите. Комисарите, по един от всяка държава в ЕС, осигуряват политическото ръководство на Комисията по време на 5-годишния й мандат. Всеки комисар носи отговорност, възложена му от председателя, за конкретни области на политиката.

Запознайте се с Комисията

Терминът „Комисия“ се отнася както за „колегиума“ от членове на Комисията, така и за подчинената им публична администрация, която се намира основно в Брюксел. Комисията също така има служба („представителство“) във всяка държава на ЕС.

Прозрачност

  • Декларации за интереси на комисарите
  • Парични възнаграждения на комисарите English
  • Списък на специалните съветници на членовете на Европейската комисия English
  • Публичен регистър на подаръците на стойност над €150 français