This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Navigācijas ceļš

Citi rīki

Apmeklējiet Junkera Komisijas tīmekļa vietni, lai uzzinātu vairāk par jauno Komisiju, kas sāka darbu 2014. gada 1. novembrī.

Komisāri (2010-2014)

Uzziniet vairāk par katru no Barozu otrās Komisijas dalībniekiem un viņu portfeļiem.

Kā mēs strādājam

Komisija sastāv no 28 komisāru kolēģijas, kurā ietilpst arī priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki. Komisāri, pa vienam no katras valsts, sava 5 gadu pilnvaru termiņa laikā nodrošina komisijas politisko vadību. Katram komisāram priekšsēdētājs uztic atbildību par konkrētu politikas jomu.

Iepazīstieties ar Komisiju

Termins „Komisija” attiecas gan uz komisāru „kolēģiju”, gan uz viņiem pakļauto civildienestu, kura lielākā daļa atrodas Briselē. Komisijai ir arī birojs („pārstāvniecība”) katrā ES valstī.

Pārredzamība

  • Komisāru interešu deklarācijas
  • Komisāru finansiālās tiesības English
  • Eiropas Komisijas priekšsēdētāja un komisāru īpašo padomdevēju saraksts English
  • Tādu dāvanu publisks reģistrs, kuru vērtība pārsniedz EUR 150 français