This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Cesta

Další nástroje

Úloha evropských komisařů – Evropská komise

Společná odpovědnost při rozhodování

Komise pracuje podle pricipu společné odpovědnosti. Rozhodnutí jsou přijímána společně kolegiem komisařů, kteří jsou společně odpovědni Evropskému parlamentu.

Komisaři sami nemají žádnou rozhodovací pravomoc kromě případů, kdy je Komise pověří přijmout jejím jménem určité opatření spadající do komisařovi kompetence. V takovém případě přebírají politickou a právní odpovědnost Komise.  

Důležitou roli hraje předseda Komise: určuje politickou orientaci Komise, přiděluje jednotlivým komisařům portfolia (např. vnitřní trh, regilonální politika, doprava, životní prostředí, zemědělství, podniky a průmysl atd.) a může také jejich rozdělení měnit. Kolegium stanovuje strategické cíle a roční pracovní program.

Komisaři předkládají návrhy kolegiu, které obvykle přijímá rozhodnutí na základě konsensu. Kolegium může také na základě žádosti některého z komisařů přistoupit k hlasování. V takovém případě se rozhoduje prostou většinou hlasů.

Kolegium ručí za:

  • kvalitu rozhodnutí, jelikož všichni komisaři musí být v rámci projednávání o návrhu konzultováni
  • nezávislost svého orgánu, poněvadž jejich rozhodnutí jsou přijímána bez stranických tlaků
  • politickou odpovědnost, kterou nese každý komisař, i když jsou rozhodnutí přijimána prostou většinou.    

> Podívejte se, čím se právě komisaři zabývají tento týden.

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent send this page to a friend print this page

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?