This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Pozrite si stránky s informáciami o Junckerovej komisii, ktorá sa ujala úradu 1. novembra 2014.

Komisári (2010 – 2014)

Prečítajte si viac o jednotlivých členoch druhej komisie pod vedením predsedu Barrosa a ich portfóliách

Ako pracujeme

Komisia je zložená z kolégia členov Komisie z 28 členských štátov vrátane predsedu a podpredsedov. Členovia Komisie (jeden z každého z 27 členských štátov) zabezpečujú politické vedenie Komisie počas jej 5-ročného funkčného obdobia. Predseda Komisie priradzuje každému členovi Komisie zodpovednosť za konkrétnu oblasť politiky.

Spoznajte Komisiu

Pojem Komisia vychádza z výrazu „kolégium“ členov Komisie a tiež z občianskej služby, ktorú vykonávajú, a ktorá sa zväčša uskutočňuje v Bruseli. Komisia má tiež kanceláriu (tzv. zastúpenie) v každej krajine EÚ.

Transparentnosť

  • Vyhlásenia o záujmoch komisárov
  • Finančné ohodnotenie komisárov English
  • Zoznam osobitných poradcov členov Barrosovej komisie English
  • Verejný register darov s hodnotou nad 150 EUR français