This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Navigointipolku

Lisätyökalut

Jean-Claude Junckerin komissio aloitti toimikautensa 1.11.2014. Tietoa uudesta komissiosta on Junckerin komission verkkosivuilla.

Komissaarit (2010–2014)

Lisätietoa José Manuel Barroson johtaman toisen komission jäsenistä ja heidän vastuualueistaan.

Kuinka komissiossa työskennellään

Komissio muodostuu 28-jäsenisestä komission kollegiosta, johon kuuluvat myös komission puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Komission jäsenet, joita on yksi kustakin EU-maasta, johtavat komission poliittisia linjauksia viisivuotisen toimikautensa aikana. Kukin komission jäsen vastaa jostakin tietystä EU-politiikan alasta komission puheenjohtajan tehtävänjaon mukaisesti.

Tutustu komissioon

Komissiolla tarkoitetaan sekä komission jäsenten kollegiota että heidän virkamieskuntaansa, joka toimii suureksi osaksi Brysselissä. Komissiolla on myös edustusto jokaisessa EU-maassa.

Ilmoitukset sitoumuksista

Säännöt ja menettelyt