This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Sökväg

Ytterligare verktyg

En ny EU-kommission tillträdde den 1 november 2014. Läs om Junckerkommissionen.

Kommissionärerna 2010–2014

Få mer information om varje medlem av den andra Barrosokommissionen och deras portfolion.

Så här arbetar vi

Kommissionen består av kommissionsledamöternas kollegium med 28 ledamöter, inklusive ordföranden och vice ordförandena. Kommissionärerna, en från varje EU land, står för kommissionens politiska ledarskap under sin 5 åriga mandatperiod. Varje kommissionär får ansvar för särskilda sakområden av ordföranden.

Lär känna kommissionen

Uttrycket ”kommissionen” avser både kommissionsledamöternas kollegium och den offentliga förvaltningen under detta, som till stor del är baserad i Bryssel. Kommissionen har också ett kontor (”representation”) i varje EU land.

Öppenhet

Regler och förfaranden