AA+A++Verze pro tiskVerze pro tiskMapa stránekMapa stránekRSSRSS

Highlights

Evropa 2020: stručné shrnutí

Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu evropských ekonomik.

Další informace

Co kdo dělá

Na realizaci strategie Evropa 2020 se podílejí evropské instituce, členské státy i sociální partneři. Každý z orgánů Evropské unie zastává určitou úlohu při zajišťování toho, aby se cílů strategie podařilo dosáhnout.

Další informace

Realizace: Evropský semestr

Evropský semestr začíná ve chvíli, kdy Komise přijme roční analýzu růstu. K tomu většinou dochází ke konci kalendářního roku. Analýza stanoví, jakými prioritami se bude EU řídit v následujícím roce, aby podpořila růst a vznik nových pracovních míst.

Další informace

Evropa 2020 ve vaší zemi

FusionMaps.

Evropa 2020

„Evropa 2020“ je strategie EU, jejímž cílem je v příštím desetiletí dosáhnout nového růstu.
Chceme, aby se v dnešním měnícím se světě v EU vytvořila inteligentní a udržitelná ekonomika, která podporuje sociální začleňování. Tyto tři vzájemně provázané priority by měly EU i členským státům pomoci ke zvýšení zaměstnanosti a produktivity a ke zlepšení sociál soudržnosti.

Unie si stanovila pět ambiciózních cílů, které se týkají zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začleňování a změny klimatu a energetiky. Ty by měly být dosaženy do roku 2020. Všechny členské státy si v každé z těchto oblastí stanovily své vlastní cíle. Celou strategii tak podpoří konkrétní činy na úrovni EU i členských států.

Plné znění strategie

Aktuality

  • 17/05/2016

  • 17/05/2016

  • 09/03/2016

More