AA+A++Verze pro tiskVerze pro tiskMapa stránekMapa stránekRSSRSS

Highlights

Evropa 2020: stručné shrnutí

Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu evropských ekonomik.

Další informace

Veřejná konzultace

Prostřednictvím tohoto dotazníku bychom se rádi seznámili s vaším názorem a zkušenostmi, které jste získali během prvních let uplatňování strategie Evropa 2020. Kromě toho nás zajímá i váš názor na prvky, jež mají být zohledněny při revizi strategie, která ji má adaptovat na období po hospodářské krizi.

Další informace

Co kdo dělá

Na realizaci strategie Evropa 2020 se podílejí evropské instituce, členské státy i sociální partneři. Každý z orgánů Evropské unie zastává určitou úlohu při zajišťování toho, aby se cílů strategie podařilo dosáhnout.

Další informace

Realizace: Evropský semestr

Evropský semestr začíná ve chvíli, kdy Komise přijme roční analýzu růstu. K tomu většinou dochází ke konci kalendářního roku. Analýza stanoví, jakými prioritami se bude EU řídit v následujícím roce, aby podpořila růst a vznik nových pracovních míst.

Další informace

Evropa 2020 ve vaší zemi

FusionMaps.

Evropa 2020

„Evropa 2020“ je strategie EU, jejímž cílem je v příštím desetiletí dosáhnout nového růstu.
Chceme, aby se v dnešním měnícím se světě v EU vytvořila inteligentní a udržitelná ekonomika, která podporuje sociální začleňování. Tyto tři vzájemně provázané priority by měly EU i členským státům pomoci ke zvýšení zaměstnanosti a produktivity a ke zlepšení sociál soudržnosti.

Unie si stanovila pět ambiciózních cílů, které se týkají zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začleňování a změny klimatu a energetiky. Ty by měly být dosaženy do roku 2020. Všechny členské státy si v každé z těchto oblastí stanovily své vlastní cíle. Celou strategii tak podpoří konkrétní činy na úrovni EU i členských států.

Plné znění strategie

Aktuality

  • 09/02/2016

  • 04/02/2016

  • 29/01/2016

More