Навигационна пътека

Визи и права на пребиваване

Български консултант започва работа в Люксембург

Българин с френска диплома получава предложение за работа в консултантска фирма в Люксембург. Фирмата подава документи разрешително за работа за новия служител.

Процедурата обаче отнема много повече от очакваните 2-3 месеца. Това поставя под въпрос шансовете на българина да започне работа.

След намесата на СОЛВИТ разрешителното е издадено и той може да започне работа в Люксембург.

Случаят е разрешен за 8 седмици.

Повече за разрешителните за работа


Бразилската съпруга на белгиец може да пътува в Европа

Бразилската съпруга на белгийски гражданин, живеещ в Обединеното кралство, е възпрепятствана да пътува до Франция по неотложни медицински причини, тъй като британските власти са пресрочили 6-те месеца, определени от правото на ЕС за подновяване на разрешителни за пребиваване.

След намесата на СОЛВИТ документите са издадени бързо.

Случаят е разрешен за 4 седмици.

Повече за правата на пребиваване на роднини на граждани на ЕС от страни извън Съюза


Френски студент пилот се регистрира като постоянно пребиваващ в Белгия

Французин, който се обучава за пилот в белгийска летателна школа, не може да се регистрира като студент пред белгийските власти, тъй като школата е частна и не е призната от регионалните органи. Въпреки това белгийското министерство на транспорта признава удостоверенията, издадени от училището.

СОЛВИТ успява да убеди белгийските власти, че съгласно правото на ЕС французинът може да се регистрира в Белгия като студент.

Случаят е разрешен за 8 седмици.

Повече за правата на пребиваване на учащите


Австрийски художник се регистрира като пребиваващ в Люксембург

Австрийски художник желае да се регистрира като пребиваващ в Люксембург. Въпреки че представя всички необходими документи, местните власти отказват да го регистрират, докато не представи декларация за издръжка от лице, пребиваващо в Люксембург.

След като СОЛВИТ изтъква, че това допълнително изискване не съответства на правото на ЕС,

местните власти преразглеждат позицията си и издават удостоверение за регистрация.

Случаят е разрешен за 1 седмица.

Повече за правата на пребиваване и формалностите