Navigation path

Visum og oppholdstillatelse

Bulgarsk konsulent får jobbe i Luxembourg

En bulgarsk statsborger med fransk eksamen ble tilbudt jobb hos et konsulentfirma i Luxembourg. Selskapet hadde søkt om arbeidstillatelse for den nye medarbeideren.

Det tok imidlertid mye lengre tid enn de 2–3 månedene man hadde regnet med. Bulgareren stod dermed i fare for ikke å få jobben.

Etter at SOLVIT gikk inn i saken, ble arbeidstillatelsen utstedt, og den bulgarske statsborgeren kunne starte i jobben i Luxembourg.

Løst på 8 uker.

Les mer: Arbeidstillatelser


Den brasilianske hustruen til en belgier får reise i Europa

Akutte helsemessige årsaker gjorde at en brasiliansk kvinne som bodde sammen med sin belgiske ektemann i Storbritannia, måtte reise til Frankrike. De britiske myndighetene hadde imidlertid overskredet fristen for fornyelse av oppholdstillatelse (seks måneder iht. EU-lovgivning), og kvinnen ble dermed hindret i å reise.

Etter at SOLVIT grep inn, ble dokumentene raskt utstedt.

Løst på 4 uker.

Les mer: Oppholdstillatelse for EU-borgeres familiemedlemmer utenfor EU


Fransk pilot får registrere seg i Belgia

En fransk statsborger som studerte til pilot ved en belgisk flyskole, kunne ikke registrere seg som student hos de belgiske myndighetene. Årsaken var at skolen var privat, og ikke offisielt godkjent av de regionale belgiske myndighetene. Skolens sertifikater var imidlertid offisielt godkjent av det belgiske transportdepartementet.

SOLVIT overbeviste de belgiske myndighetene om at den franske statsborgeren hadde rett til å registrere seg som studerende i Belgia ifølge EUs lovgivning.

Løst på 8 uker.

Les mer: Oppholdstillatelse for studenter


Østerriksk kunstner får registrere seg i folkeregisteret i Luxembourg

En østerriksk kunstner ønsket å registrere seg i folkeregisteret i Luxembourg. Han sendte inn alle de nødvendige papirene til lokale myndigheter, men de nektet å registrere ham med mindre han fremviste en støtteerklæring fra en person som allerede var bosatt i Luxembourg.

SOLVIT påpekte at EUs lovgivning ikke tillater denne typen tilleggskrav.

De lokale myndighetene tok dette til etterretning, og utstedte registreringssertifikatet.

Løst på 1 uke.

Les mer: Oppholdstillatelse og formaliteter