Cesta

Víza a právo pobytu

Bulharský konzultant může pracovat v Lucembursku

Bulharský občan s diplomem z francouzské univerzity dostal pracovní nabídku od poradenské společnosti sídlící v Lucembursku. Ta začala pro svého budoucího zaměstnance zařizovat pracovní povolení.

Vyřízení žádosti však trvalo mnohem déle než očekávané 2 až 3 měsíce. Vzniklo tak vážné riziko, že by bulharský občan nemusel nabízenou práci dostat.

Po zásahu sítě SOLVIT příslušné úřady pracovní povolení vydaly a konzultant mohl do práce v Lucemburku nastoupit.

Vyřešeno za 8 týdnů.

Více informací na téma: Pracovní povolení


Brazilská manželka belgického občana může cestovat po Evropě

Brazilská manželka belgického občan žijícího ve Spojeném království nemohla odjet do Francie za účelem naléhavého zdravotního ošetření, protože britské úřady nedodržely 6měsíční lhůtu pro obnovení jejího povolení k pobytu (tuto lhůtu stanoví právní předpisy EU).

Po zásahu sítě SOLVIT byly doklady urychleně vydány.

Vyřešeno za 4 týdny.

Více informací na téma: Právo pobytu pro rodinné příslušníky ze zemí mimo EU


Francouzský student letecké školy se může přihlásit k pobytu v Belgii

Francouzský občan navštěvující belgickou školu pro piloty se nemohl zaregistrovat u belgických úřadů jako student, protože škola byla soukromá a nepatřila do oficiální sítě škol, které uznávají regionální úřady Belgie. Belgické ministerstvo dopravy však osvědčení vydávaná touto školou uznávalo.

SOLVIT přesvědčil belgické orgány, že podle práva EU musí mít francouzský státní příslušník možnost nechat se v Belgii zaregistrovat jako student.

Vyřešeno za 8 týdnů.

Více informací na téma: Právo pobytu pro studenty


Rakouský umělec se může přihlásit k pobytu v Lucembursku

Rakouský umělec se chtěl zapsat do evidence obyvatel v Lucembursku. Tamním úřadům předal všechny potřebné dokumenty, ale ty jeho registraci podmínily tím, že musí předložit prohlášení o podpoře podepsané osobou žijící v Lucembursku.

SOLVIT poukázal na skutečnost, že požadovat po evropském občanovi jakýkoli dodatečný dokument není v souladu s právem EU.

Místní úřad své stanovisko přehodnotil a osvědčení o registraci vydal.

Vyřešeno během 1 týdne.

Více informací na téma: Právo pobytu a formality