Navigačný riadok

Víza a práva na pobyt

Bulharský konzultant môže pracovať v Luxembursku

Bulharský štátny príslušník s francúzskym diplomom dostal pracovnú ponuku v poradenskej spoločnosti v Luxembursku. Spoločnosť podnikla potrebné kroky, aby pre svojho nového zamestnanca získala pracovné povolenie.

Postup však trval oveľa dlhšie ako pôvodne očakávané 2 až 3 mesiace. Ohrozovalo to možnosť bulharského občana zamestnať sa.

Po tom, ako sa do prípadu zapojila sieť SOLVIT, príslušné orgány pracovné povolenie vydali a bulharský konzultant mohol začať pracovať v Luxembursku.

Vyriešené za 8 týždňov.

Viac informácií: Pracovné povolenia


Brazílska manželka belgického občana môže cestovať po Európe

Brazílska manželka belgického štátneho príslušníka žijúca v Spojenom kráľovstve nemohla vycestovať do Francúzska z neodkladných zdravotných dôvodov, pretože britské orgány prekročili 6-mesačnú lehotu (stanovenú právnymi predpismi EÚ) na obnovenie povolení na pobyt.

Po zásahu siete SOLVIT orgány dokumenty rýchlo vydali.

Vyriešené za 4 týždne.

Viac informácií: Práva na pobyt rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ


Francúz študujúci letectvo sa môže zaregistrovať na pobyt v Belgicku

Francúz, ktorý študoval za pilota na belgickej leteckej škole, sa nemohol zaregistrovať ako študent na belgických úradoch, pretože išlo o súkromnú školu, ktorá nebola uznaná belgickými regionálnymi orgánmi. Belgické ministerstvo dopravy však osvedčenia vydané touto školou považuje za úradne platné.

Sieti SOLVIT sa podarilo presvedčiť belgické orgány, že podľa právnych predpisov EÚ by francúzsky štátny príslušník mal mať možnosť sa zaregistrovať v Belgicku ako študent.

Vyriešené za 8 týždňov.

Viac informácií: Práva študentov na pobyt


Rakúsky umelec sa môže zaregistrovať na pobyt v Luxembursku

Rakúsky umelec sa chcel zaregistrovať na pobyt v Luxembursku. Miestnym orgánom predložil všetky potrebné doklady, tie ho však odmietli zaregistrovať, pokiaľ neposkytne vyhlásenie o tom, že ho finančne podporuje osoba s trvalým pobytom v Luxembursku.

Sieť SOLVIT poukázala na to, že občanovi EÚ nemožno uložiť túto dodatočnú požiadavku.

Miestny úrad svoje rozhodnutie prehodnotil a vydal registračné potvrdenie.

Vyriešené za týždeň.

Viac informácií: Práva na pobyt a formality