Navigatsioonitee

Viisad ja elamisload

Bulgaaria konsultant võib töötada Luksemburgis

Prantsusmaa kvalifikatsiooniga Bulgaaria kodanikule pakuti tööd Luksemburgi konsultatsioonifirmas. Äriühing oli teinud korraldused oma uuele töötajala tööloa saamiseks.

Vaatamata sellele võttis menetlus rohkem aega, kui loodetud 2-3 kuud. See seadis ohtu bulgaarlase võimalused saada tööd.

Pärast SOLVITi sekkumist anti Bulgaaria kodanikule tööluba ning ta sai alustada tööd Luksemburgis.

Probleem lahendati 8 nädalaga.

Lisateave: Tööload


Belgia kodaniku brasiillannast abikaasa saab reisida Euroopasse

Belgia kodaniku Brasiiliast pärit abikaasal, kes elas Ühendkuningriigis, ei võimaldatud meditsiinilistel põhjustel vajalikku reisi Prantsusmaale, kuna Ühendkuningriigi ametiasutused olid ületanud elamisloa uuendamiseks ettenähtud 6-kuulise ajapiirangu (ELi õigusest tulenevalt).

Pärast SOLVITi sekkumist väljastati dokumendid kiiresti.

Probleem lahendati 4 nädalaga.

Lisateave: ELi kodanike kolmandatest riikidest pärit sugulaste õigused elada ELis


Prantsusmaalt pärit piloodiks õppiv isik saab end registreerida Belgia residendiks

Prantsusmaa kodanik, kes õppis Belgia lennukoolis, ei saanud end Belgia ametiasutuste juures õpilasena registreerida, kuna asjaomane kool oli erakool ning ei olnud tunnustatud Belgia piirkondlike ametiasutuste poolt. Belgia transpordiministeerium tunnustas siiski kooli väljastatud tunnistusi ametlike dokumentidena.

SOLVIT suutis Belgia ametiasutusi veenda selles, et ELi õiguse kohaselt peaksid Prantsusmaa kodanikud saama end Belgias õpilasena registreerida.

Probleem lahendati 8 nädalaga.

Lisateave: Õpilaste/üliõpilaste elamisõigused


Austria kunstnik saab end registreerida Luksemburgi residendiks

Austria kunstnik soovis end registreerida Luksemburgi residendiks. Ta esitas kohalikele ametiasutustele kõik vajalikud dokumendid, kuid asutused keeldusid tema registreerimisest, kui ta ei esita mõne Luksemburgi residendi asjaomast toetusavaldust.

SOLVIT osutas, et see täiendav nõue ei ole kooskõlas ELi õigusega.

Kohalik ametiasutus vaatas oma seisukoha läbi ja väljastas registreerimistunnistuse.

Probleem lahendati 1 nädalaga.

Lisateave: Elamisõigused ja formaalsused