Заетост, социални въпроси и приобщаване

Продължителност:01:39 / Дата: Oct 2016

The Youth Guarantee has made a difference in the lives of more than 9 million young Europeans. This is the story of Nikolay from Bulgaria.

За да изтеглите видеоклипа, отидете на аудио-визуалните услуги на Европейската комисия

Споделете тази страница