Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine

Euroopa sotsiaalõiguste sambasse on koondatud 20 olulisemat põhimõtet ja õigust, mis toetavad õiglast ja hästi toimivat tööturgu. Need on jagatud kolme peatükki:

Tegevuskava

Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas esitatakse konkreetsed meetmed, et muuta samba 20 põhimõtet tegelikkuseks. Need meetmed nõuavad liikmesriikide ja ELi ühist tegutsemist ning sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna aktiivset osalust. Tegevuskavas esitatakse kolm ELi tasandi eesmärki tööhõive, oskuste ja sotsiaalkaitse valdkonnas, mis tuleb saavutada 2030. aastaks.

Tegevuskava aluseks on ulatuslik avalik konsultatsioon, millega koguti üle 1000 arvamuse.

Tegevuskava viimased algatused

Jaga seda lehte