Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine

Sambasse on koondatud 20 põhimõtet, et toetada hästi toimivaid ja õiglaseid tööturge ning sotsiaalhoolekande süsteeme.

Peamiselt on hõlmatud euroala, kuid sammas on kohaldatav kõikide selles osaleda soovivate ELi liikmesriikide suhtes.

Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete ja õiguste elluviimise eest vastutavad liikmesriigid, ELi institutsioonid, sotsiaalpartnerid ja muud sidusrühmad ühiselt.

ELi liidrid kuulutasid Euroopa sotsiaalõiguste samba välja 2017. aasta novembris Göteborgis toimunud sotsiaaltippkohtumisel.

Jaga seda lehte