Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στο πλαίσιο των μικροχρηματοδοτήσεων Progress και του EaSI:


  • Πράσινο: χώρες με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
  • Μπλε: χώρες που δεν διαθέτουν σήμερα ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
  • Γκρι: μη συμμετέχουσες και/ή μη επιλέξιμες χώρες

Διαδώστε αυτή τη σελίδα