Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Finansējums

Informācijas izplatīšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, no kura ir atkarīga modernās koordinācijas izdošanās. Īstenojot šo uzdevumu kopējiem spēkiem, sociālā nodrošinājuma iestādes, valdības un sociālie partneri var darīt daudz, lai uzlabotu iedzīvotāju informētību par viņu tiesībām un mudinātu viņus tās izmantot.

Sadarbība un informatīvie pasākumi sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā

Eiropas Komisija finansiāli atbalsta:

  • starpvalstu sadarbības pasākumus starp sociālā nodrošinājuma iestādēm,
  • starpvalstu sabiedrības informēšanas pasākumus, kuros iedzīvotājiem stāsta par viņu tiesībām un pienākumiem, kas izriet no ES regulām par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu,
  • starpvalstu vai valsts mēroga pasākumus, kuros sagatavojas elektroniskās datu apmaiņas sistēmas EESSI ieviešanai un īsteno to.

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: