Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Αιτήσεις

Για πληροφορίες σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι αιτήσεις ΕΤΠ, μπορείτε να υποβάλετε ερωτήματα πληκτρολογώντας μια λέξη-κλειδί ή/και χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω προκαθορισμένα κριτήρια.

Πώς λειτουργεί

1. Όταν

  • ένα κράτος μέλος πληροφορηθεί ότι έγιναν απολύσεις μεγάλης κλίμακας εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης ή μιας κρίσης, και
  • αφού ο εργοδότης και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συμφωνήσουν επί του κοινωνικού τους σχεδίου,

καταρτίζεται σχέδιο παροχής βοήθειας στους εργαζομένους που έχουν πληγεί, υπό την αιγίδα των αρμοδίων επικοινωνίας του οικείου κράτους μέλους για το ΕΤΠ.

2. Το σχέδιο αυτό μπορεί να υποβληθεί με τη μορφή αίτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το σχέδιο και το υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της ΕΕ (το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

4. Εφόσον το σχέδιο εγκριθεί, το κράτος μέλος μπορεί να λάβει ενίσχυση ύψους μέχρι και 60% του κόστους του σχετικού εθνικού σχεδίου δράσης.


Id Έτος Όνομα υπόθεσης regionsId Περιφέρεια member_state_id Χώρα sector_id Τομέας amountId Ποσό inter_criter_id Κριτήριο
190 2020 Galicia shipbuilding ancillary sectors ;27; Galicia ;10; Spain ;203; Building of ships and boats 2 € 2,054,400 6 Article 4(2) Regulation (EU) 1309/2013
189 2019 Carrefour Belgique ;344;345; Hainaut
Namur
;7; Belgium ;20; Retail trade 2 € 1,632,028 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
188 2018 Norte Centro Lisboa wearing apparel ;10;11;5; Centro
Lisboa
Norte
;19; Portugal ;4; Apparel 2 € 4,655,883 5 Article 4(1)(b) Regulation (EU) 1309/2013
187 2018 Attica publishing ;326; Attica ;25; Greece ;16; Publishing 2 € 2,308,500 5 Article 4(1)(b) Regulation (EU) 1309/2013
186 2018 Financial services Drenthe, Friesland and Overijssel ;22;23;384; Drenthe
Friesland
Overijssel
;28; Netherlands ;202; Financial service activities 2 € 1,192,500 5 Article 4(1)(b) Regulation (EU) 1309/2013
185 2017 Caterpillar ;7; Belgium ;11; Manufacture of machinery and equipments 2 € 4,621,616 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
184 2017 Air France ;5; France ;312; Air transport 3 € 9,846,483 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
183 2017 Goodyear Dunlop Tyres Germany ;9; Germany ;382; Rubber and plastic products 2 € 2,165,231 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
182 2017 Ericsson ;12; Sweden ;6; Computers, electronic and optical products 2 € 2,506,352 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
181 2017 Galicia wearing apparel ;27; Galicia ;10; Spain ;4; Apparel 1 € 720,000 6 Article 4(2) Regulation (EU) 1309/2013
180 2017 Retail ;13; Finland ;20; Retail trade 2 € 2,499,360 5 Article 4(1)(b) Regulation (EU) 1309/2013
179 2017 Attica retail ;25; Greece ;20; Retail trade 2 € 2,890,500 5 Article 4(1)(b) Regulation (EU) 1309/2013
178 2017 Almaviva Contact ;289; Lazio ;23; Italy ;317; Call centres 2 € 3,347,370 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
177 2016 Petroleum and chemicals ;15; Estonia ;321; Chemicals 2 € 1,131,358 6 Article 4(2) Regulation (EU) 1309/2013
176 2017 Microsoft ;13; Finland ;341; Computer programming 2 € 3,520,080 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
175 2016 Nokia Network Systems ;13; Finland ;6; Computers, electronic and optical products 2 € 2,641,800 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
174 2017 Castilla y León mining ;7; Castilla y León ;10; Spain ;381; Mining of coal and lignite 2 € 1,002,264 6 Article 4(2) Regulation (EU) 1309/2013
171 2016 Drenthe – Overijssel retail ;22;23; Drenthe
Overijssel
;28; Netherlands ;20; Retail trade 2 € 1,818,750 5 Article 4(1)(b) Regulation (EU) 1309/2013
170 2015 Hainaut Machinery ;344; Hainaut ;7; Belgium ;11; Manufacture of machinery and equipments 2 € 1,789,003 5 Article 4(1)(b) Regulation (EU) 1309/2013
169 2016 Ericsson ;12; Sweden ;6; Computers, electronic and optical products 2 € 3,696,888 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
168 2016 Comunidad Valenciana automotive industry ;16; Comunidad Valenciana ;10; Spain ;1; Automotive industry 1 € 856,800 6 Article 4(2) Regulation (EU) 1309/2013
167 2016 Microsoft ;13; Finland ;341; Computer programming 3 € 5,364,000 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
166 2015 Volvo Truck ;12; Sweden ;1; Automotive industry 2 € 1,793,710 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
165 2015 Supermarket Larissa ;25; Greece ;20; Retail trade 3 € 6,468,000 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
164 2015 MoryGlobal ;5; France ;241; Land Transport 3 € 5,146,800 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
163 2015 Hainaut Namur glass ;7; Belgium ;313; Glass 2 € 1,095,402 6 Article 4(2) Regulation (EU) 1309/2013
161 2015 PWA International ;24; Ireland ;14; Repair and maintenance of aircraft and spacecraft 1 € 737,156 6 Article 4(2) Regulation (EU) 1309/2013
160 2015 computer programming ;13; Finland 2 € 2,500,200 5 Article 4(1)(b) Regulation (EU) 1309/2013
159 2015 Alitalia ;289; Lazio ;23; Italy ;312; Air transport 3 € 5,287,884 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
158 2015 Ford Genk (II) ;7; Belgium ;1; Automotive industry 3 € 6,268,564 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
157 2015 Adam Opel AG ;9; Germany ;1; Automotive industry 3 € 6,958,624 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
156 2015 Broadcom Communications Finland ;13; Finland ;19; Wholesale trade 2 € 1,365,000 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
155 2014 Attica Broadcasting ;326; Attica ;25; Greece ;318; Broadcasting 3 € 5,046,000 5 Article 4(1)(b) Regulation (EU) 1309/2013
154 2014 Mory-Ducros SAS ;5; France ;241; Land Transport 3 € 6,551,400 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
153 2014 Lufthansa Technik Airmotive Ireland LTD ;24; Ireland ;14; Repair and maintenance of aircraft and spacecraft 2 € 2,530,931 6 Article 4(2) Regulation (EU) 1309/2013
152 2014 aleo solar AG ;9; Germany ;314; Solar modules 2 € 1,094,760 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
151 2014 ArcelorMittal Liège S.A. ;7; Belgium ;15; Manufacture of basic metals 2 € 1,591,486 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
150 2014 Caterpillar Belgium S.A ;7; Belgium ;11; Manufacture of machinery and equipments 2 € 1,222,854 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
149 2014 GAD ;5; France ;320; Slaughterhouse 1 € 918,000 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
148 2014 Attica publishing activities ;326; Attica ;25; Greece ;16; Publishing 2 € 3,746,700 5 Article 4(1)(b) Regulation (EU) 1309/2013
147 2014 Odyssefs Fokas ;325;326; Attica
Central Macedonia
;25; Greece ;20; Retail trade 3 € 6,444,000 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
146 2014 Whirlpool ;23; Italy ;5; Domestic appliances 2 € 1,890,000 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
145 2014 Sprider Stores ;325;326; Attica
Central Macedonia
;25; Greece ;20; Retail trade 3 € 7,290,900 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
144 2014 STX Finland Oy in Rauma ;13; Finland ;203; Building of ships and boats 2 € 1,426,800 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
143 2014 Andersen Ireland ;24; Ireland ;319; Jewellery 2 € 1,501,200 6 Article 4(2) Regulation (EU) 1309/2013
142 2014 PSA ;5; France ;1; Automotive industry 4 € 12,704,605 4 Article 4(1)(a) Regulation (EU) 1309/2013
141 2014 Comunidad Valenciana metal ;16; Comunidad Valenciana ;10; Spain ;264; Manufacture of fabricated metal products 2 € 1,019,184 5 Article 4(1)(b) Regulation (EU) 1309/2013
140 2014 Aragón food and beverage services ;8; Aragón ;10; Spain ;311; Food and beverage services 1 € 960,000 5 Article 4(1)(b) Regulation (EU) 1309/2013
139 2014 Gelderland Overijssel construction ;21;22; Gelderland
Overijssel
;28; Netherlands ;162; Construction of buildings 2 € 1,625,781 5 Article 4(1)(b) Regulation (EU) 1309/2013
138 2014 Nutriart S.A. ;25; Greece ;302; Bakery products 3 € 6,096,000 0 null
137 2013 Hainaut steel ;7; Belgium ;15; Manufacture of basic metals 1 € 981,956 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
136 2013 Air France ;5; France ;312; Air transport 4 € 25,937,813 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
134 2013 Ford Genk ;7; Belgium ;1; Automotive industry 1 € 570,945 3 Article 2(c) Regulation (EC) No 1927/2006
133 2013 Saint Gobain Sekurit ;7; Belgium ;313; Glass 2 € 1,339,928 3 Article 2(c) Regulation (EC) No 1927/2006
131 2013 Castilla y León ;7; Castilla y León ;10; Spain ;13; Builders' carpentry and joinery 1 € 700,000 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
130 2013 Zachem ;18; Poland ;321; Chemicals 1 € 115,205 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
128 2013 Comunidad Valenciana - textil ;16; Comunidad Valenciana ;10; Spain ;3; Textiles 1 € 840,000 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
127 2013 Fiat Auto Poland S.A. ;18; Poland ;1; Automotive industry 2 € 1,259,610 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
125 2013 Carsid ;7; Belgium ;15; Manufacture of basic metals 1 € 911,934 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
124 2013 Comunidad Valenciana materiales de construcción ;16; Comunidad Valenciana ;10; Spain ;281; Manufacture of cement, lime and plaster 1 € 840,000 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
123 2013 First Solar ;9; Germany ;11; Manufacture of machinery and equipments 2 € 2,305,357 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
122 2013 Nokia ;13; Finland ;2; Mobile phones 3 € 9,810,000 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
121 2012 Vestas Group ;11; Denmark 3 € 6,364,643 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
120 2012 Mechel ;37; Romania ;15; Manufacture of basic metals 2 € 3,571,150 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
118 2012 De Tomaso automobili ;23; Italy ;1; Automotive industry 2 € 2,594,672 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
117 2012 VDC Technologies ;289; Lazio ;23; Italy ;315; Consumer electronics 2 € 3,010,985 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
116 2012 Nokia ;13; Finland ;2; Mobile phones 3 € 5,346,000 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
115 2012 Saab ;12; Sweden ;1; Automotive industry 3 € 5,454,560 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
113 2012 Vestas ;11; Denmark ;11; Manufacture of machinery and equipments 3 € 7,488,000 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
112 2012 Manroland ;9; Germany ;11; Manufacture of machinery and equipments 3 € 5,352,944 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
111 2012 Talk Talk Broadband Services Ltd ;24; Ireland ;317; Call centres 2 € 2,696,382 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
110 2011 Steiermark & Niederösterreich - Soziale Dienstleistungen ;6; Austria ;261; Social work activities 3 € 5,200,650 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
109 2011 Austria Tabak ;6; Austria ;262; Manufacture of tobacco products 2 € 3,941,999 3 Article 2(c) Regulation (EC) No 1927/2006
108 2011 AstraZaneca ;12; Sweden ;263; Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 2 € 4,325,854 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
106 2011 Agile ;23; Italy ;322; ICT services 2 € 3,689,474 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
104 2011 País Vasco - Fabricación de productos metálicos ;304; País Vasco ;10; Spain ;264; Manufacture of fabricated metal products 2 € 1,299,545 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
102 2011 Flextronics ;11; Denmark ;6; Computers, electronic and optical products 2 € 1,370,910 3 Article 2(c) Regulation (EC) No 1927/2006
100 2011 Emilia Romagna - Motorcycles ;306; Emilia Romagna ;23; Italy ;266; Motorcycles 2 € 2,658,495 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
99 2011 Galicia - Fabricación de productos metálicos ;27; Galicia ;10; Spain ;264; Manufacture of fabricated metal products 2 € 2,029,235 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
98 2011 Comunidad Valenciana - Calzado ;16; Comunidad Valenciana ;10; Spain ;221; Manufacture of footwear 2 € 1,631,565 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
96 2011 Lombardia - Computers ;3; Lombardia ;23; Italy ;6; Computers, electronic and optical products 2 € 1,164,930 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
95 2011 Zalco ;28; Netherlands ;15; Manufacture of basic metals 2 € 1,494,008 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
94 2011 Antonio Merloni ;308;309; Marche
Umbria
;23; Italy ;5; Domestic appliances 3 € 5,037,482 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
93 2011 Aragón - Construction of buildings ;8; Aragón ;10; Spain ;162; Construction of buildings 2 € 1,300,000 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
92 2011 Nokia ;310; Nord-Vest ;37; Romania ;2; Mobile phones 2 € 2,942,680 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
90 2011 Gelderland - Construction of buildings ;21; Gelderland ;28; Netherlands ;162; Construction of buildings 2 € 2,898,594 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
89 2011 Odense Steel Shipyard II ;11; Denmark ;203; Building of ships and boats 3 € 6,455,104 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
87 2011 Comunidad Valenciana - Construcción ;16; Comunidad Valenciana ;10; Spain ;162; Construction of buildings 2 € 1,642,030 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
86 2011 Norte - Centro Automotive Industry ;10;11; Centro
Norte
;19; Portugal ;1; Automotive industry 2 € 1,518,465 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
85 2011 ALDI Hellas ;28; n/a ;25; Greece ;20; Retail trade 2 € 2,918,500 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
84 2011 Arnsberg and Düsseldorf Automotive ;287;288; Arnsberg
Düsseldorf
;9; Germany ;1; Automotive industry 2 € 4,347,868 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
83 2011 Trentino-Alto Adige/Südtirol - Costruzione di edifici ;23; Italy ;162; Construction of buildings 2 € 3,918,850 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
82 2011 Nieder- und Oberösterreich Transport ;264;29; Niederoesterreich
Oberoesterreich
;6; Austria ;241; Land Transport 2 € 3,643,770 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
81 2010 General Motors Belgium ;7; Belgium ;1; Automotive industry 3 € 9,593,931 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
80 2010 Noord Holland en Flevoland - Divisie 18 (Printing industry) ;18;244; Flevoland
Noord Holland
;28; Netherlands ;17; Printing industry 2 € 1,849,086 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
79 2010 Zuit Holand en Utrecht - Divisie 18 (Printing industry) ;19;20; Utrecht
Zuid Holland
;28; Netherlands ;17; Printing industry 2 € 2,649,148 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
78 2010 Overijssel - Divisie 18 (Printing industry) ;22; Overijssel ;28; Netherlands ;17; Printing industry 1 € 718,140 3 Article 2(c) Regulation (EC) No 1927/2006
77 2010 Noord Brabant - Divisie 18 (Printing industry) ;28; Netherlands ;17; Printing industry 1 € 667,823 3 Article 2(c) Regulation (EC) No 1927/2006
76 2010 Rohde ;10;11; Centro
Norte
;19; Portugal ;221; Manufacture of footwear 2 € 1,449,500 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
75 2010 Odense Steel Shipyard ;11; Centro ;11; Denmark ;203; Building of ships and boats 4 € 14,181,901 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
72 2010 LM Glasfiber ;11; Denmark ;11; Manufacture of machinery and equipments 3 € 6,247,415 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
71 2010 Architectural and engineering activities; technical testing and analysis ;24; Ireland ;183; Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 2 € 1,387,819 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
70 2010 Specialised construction activities ;24; Ireland ;184; Specialised construction activities 4 € 21,664,148 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
69 2010 Construction of buildings ;24; Ireland ;162; Construction of buildings 4 € 12,689,838 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
68 2010 Heidelberger Druckmaschinen ;9; Germany ;11; Manufacture of machinery and equipments 3 € 8,308,555 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
67 2010 Midtjylland Machinery ;205; Midtjylland ;11; Denmark ;11; Manufacture of machinery and equipments 2 € 3,944,606 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
66 2010 Comercio minorista en Aragón ;8; Aragón ;10; Spain ;20; Retail trade 2 € 1,560,000 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
65 2010 Peugeot ;5; France ;1; Automotive industry 4 € 11,949,666 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
64 2010 Mura ;21; Slovenia ;4; Apparel 2 € 2,247,940 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
63 2010 Podkarpackie ;184; Podkarpackie ;18; Poland ;11; Manufacture of machinery and equipments 1 € 453,570 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
61 2010 NXP ;28; n/a ;28; Netherlands ;6; Computers, electronic and optical products 2 € 1,809,434 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
60 2010 Unilever ;28; n/a ;8; Czech Republic ;20; Retail trade 1 € 323,820 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
59 2010 Noord-Holland - ICT ;18; Noord Holland ;28; Netherlands ;19; Wholesale trade 2 € 2,557,135 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
58 2009 Linak ;28; n/a ;11; Denmark ;11; Manufacture of machinery and equipments 2 € 1,213,508 3 Article 2(c) Regulation (EC) No 1927/2006
57 2010 Comunidad Valenciana – Textil ;16; Comunidad Valenciana ;10; Spain ;3; Textiles 2 € 2,059,466 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
56 2010 AT & S ;28; n/a ;6; Austria ;6; Computers, electronic and optical products 2 € 1,221,128 3 Article 2(c) Regulation (EC) No 1927/2006
55 2010 Steiermark-Niederoesterreich ;15;29; Niederoesterreich
Steiermark
;6; Austria ;15; Manufacture of basic metals 3 € 8,284,908 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
54 2010 H.Cegielski-Poznań ;28; n/a ;18; Poland ;11; Manufacture of machinery and equipments 1 € 126,608 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
53 2010 Comunidad Valenciana – Piedra natural ;16; Comunidad Valenciana ;10; Spain ;18; Cutting shaping and finishing of stone 2 € 1,422,850 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
52 2010 Wielkopolskie ;26; Wielkopolskie ;18; Poland ;1; Automotive industry 1 € 633,077 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
51 2010 Galicia textil ;27; Galicia ;10; Spain ;4; Apparel 2 € 1,844,700 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
50 2010 Cataluña automoción ;9; Cataluña ;10; Spain ;1; Automotive industry 2 € 2,752,935 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
49 2010 Nordjylland ;25; Nordjylland ;11; Denmark ;11; Manufacture of machinery and equipments 3 € 7,521,359 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
48 2009 Drenthe - Printing industry ;23; Drenthe ;28; Netherlands ;17; Printing industry 1 € 453,632 3 Article 2(c) Regulation (EC) No 1927/2006
47 2009 Gelderland and Overijssel - Printing industry ;21;22; Gelderland
Overijssel
;28; Netherlands ;17; Printing industry 2 € 2,013,619 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
46 2009 Limburg - Printing industry ;17; Limburg (NL) ;28; Netherlands ;17; Printing industry 1 € 549,946 3 Article 2(c) Regulation (EC) No 1927/2006
45 2009 Noord Brabant and Zuid Holland - Printing industry ;19;24; Noord Brabant
Zuid Holland
;28; Netherlands ;17; Printing industry 2 € 2,890,027 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
44 2009 Noord Holland and Utrecht - Printing industry ;18;20; Noord Holland
Utrecht
;28; Netherlands ;17; Printing industry 2 € 2,266,625 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
42 2009 Noord Holland and Zuid Holland - Publishing ;18;19; Noord Holland
Zuid Holland
;28; Netherlands ;16; Publishing 2 € 2,326,459 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
41 2009 Qimonda ;19; Portugal ;6; Computers, electronic and optical products 2 € 2,405,671 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
40 2009 Kremikovtsi AD ;36; Bulgaria ;15; Manufacture of basic metals 2 € 1,082,337 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
39 2009 SR Technics ;24; Ireland ;14; Repair and maintenance of aircraft and spacecraft 3 € 7,445,863 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
38 2009 Puertas de madera – Castilla La Mancha ;305; Castilla-La Mancha ;10; Spain ;13; Builders' carpentry and joinery 2 € 1,950,000 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
37 2009 Renault ;5; France ;1; Automotive industry 4 € 24,493,525 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
36 2009 Manufacture of wearing apparel ;14; Lithuania ;4; Apparel 1 € 523,481 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
35 2009 Construction of buildings ;14; Lithuania ;162; Construction of buildings 2 € 1,118,893 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
34 2009 Manufacture of furniture ;14; Lithuania ;12; Furniture 1 € 662,088 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
33 2009 Danfoss Group ;28; n/a ;11; Denmark ;11; Manufacture of machinery and equipments 3 € 8,893,336 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
32 2009 Comunidad Valenciana - cerámica ;16; Comunidad Valenciana ;10; Spain ;10; Ceramic products 3 € 6,598,735 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
31 2009 Karmann ;9; Germany ;1; Automotive industry 3 € 6,199,341 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
30 2009 Waterford Crystal ;24; Ireland ;8; Crystal glass 2 € 2,570,853 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
29 2009 Heijmans ;28; Netherlands ;162; Construction of buildings 1 € 386,114 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
28 2009 AB Snaige ;14; Lithuania ;5; Domestic appliances 1 € 258,163 3 Article 2(c) Regulation (EC) No 1927/2006
27 2009 Dell ;24; Ireland ;6; Computers, electronic and optical products 4 € 14,831,050 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
26 2009 Steiermark ;15; Steiermark ;6; Austria ;1; Automotive industry 3 € 5,705,635 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
25 2009 Volvo ;12; Sweden ;1; Automotive industry 3 € 9,839,674 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
23 2009 Limburg Textiel ;14; Limburg (BE) ;7; Belgium ;3; Textiles 2 € 1,679,249 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
22 2009 Oost en West Vlaanderen Textiel ;7; Belgium ;3; Textiles 3 € 7,519,625 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
19 2007 Lisboa-Alentejo ;5;6; Alentejo
Lisboa
;19; Portugal ;1; Automotive industry 2 € 2,425,675 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
18 2007 Malta ;17; Malta ;4; Apparel 1 € 681,207 3 Article 2(c) Regulation (EC) No 1927/2006
17 2007 Lombardia ;3; Lombardia ;23; Italy ;3; Textiles 4 € 12,534,125 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
16 2007 Piemonte ;2; Piemonte ;23; Italy ;3; Textiles 3 € 7,798,750 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
15 2007 Sardegna ;1; Sardegna ;23; Italy ;3; Textiles 4 € 10,971,000 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
14 2007 Perlos ;13; Finland ;2; Mobile phones 2 € 2,028,538 3 Article 2(c) Regulation (EC) No 1927/2006
13 2007 BenQ ;9; Germany ;2; Mobile phones 4 € 12,766,150 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
12 2009 Nokia ;9; Germany ;2; Mobile phones 3 € 5,553,850 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
11 2009 Norte-Centro ;10;11; Centro
Norte
;19; Portugal ;3; Textiles 1 € 832,800 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
10 2008 Cataluña ;9; Cataluña ;10; Spain ;3; Textiles 2 € 3,306,750 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
9 2008 Castilla y León and Aragón - Automoción ;7;8; Aragón
Castilla y León
;10; Spain ;1; Automotive industry 2 € 2,694,300 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
8 2008 Alytaus Tekstile ;14; Lithuania ;3; Textiles 1 € 298,994 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
6 2008 DELPHI ;10; Spain ;1; Automotive industry 4 € 10,471,778 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006
5 2008 Toscana ;4; Toscana ;23; Italy ;3; Textiles 2 € 3,854,200 2 Article 2(b) Regulation (EC) No 1927/2006
4 2007 Peugeot suppliers ;5; France ;1; Automotive industry 2 € 2,558,250 1 Article 2(a) Regulation (EC) No 1927/2006

Διαδώστε αυτή τη σελίδα