Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Išsakykite savo nuomonę apie socialinės Europos stiprinimą

© Getty images

Kad paremtų Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą ir paklotų pagrindą Ramsčio veiksmų planui, Komisija 2020 m. sausio mėn. pradėjo plataus masto diskusijas su visomis ES šalimis ir regionais, taip pat – su visais kitais partneriais.

Toliau pristatomos vienuolika mėnesių trukusiose ir 2020 m. lapkričio 30 d. pasibaigusiose konsultacijose surinktos nuomonės. Komisija sulaukė daugiau kaip 1 000 atsakymų. Fizinių asmenų atsakymai dėl privatumo priežasčių neskelbiami. Konsultacijose dalyvavo:

Drauge patobulinsime Europos socialinę rinkos ekonomiką, kad ji atitiktų šiandienos ir rytojaus galimybes bei uždavinius ir kad užtikrintume visų atžvilgiu teisingą pertvarką.

Renginiai

Komisija skatins ir rems renginius ir diskusijas, susijusius su bet kokiais nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens klausimais, kuriems aktualūs Ramsčio principai. Tikimės, kad šioje veikloje aktyviai dalyvaus visi mūsų partneriai.

Bendrinti šį puslapį