Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Išsakykite savo nuomonę apie socialinės Europos stiprinimą

Europos socialinių teisių ramstis yra mūsų socialinė strategija, kuria siekiama užtikrinti, kad klimato poveikio neutralizavimo, skaitmenizacijos ir demografiniai pokyčiai, taip pat ekonomikos gaivinimas po COVID-19 pandemijos būtų socialiai sąžiningi ir teisingi. Ramstis yra grindžiamas 20 pagrindinių principų.

Kad ES įveiktų dabartinę krizę, ji turi skatinti ekonomikos atsigavimą, didinti atsparumą ir nukreipti ekonomiką teisingos, žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos keliu. Tai neturėtų būti daroma skurdžiausiai gyvenančių žmonių, regionų ar šalių sąskaita. Ekonomikos atsigavimas turės būti įtraukus ir sąžiningas. Europos socialinių teisių ramstis suteikia galimybę spręsti mūsų laikų socialines ir ekonomines problemas.

Kad paremtų Ramsčio įgyvendinimą ir paklotų pagrindą Ramsčio veiksmų planui (kurį planuojama pateikti 2021 m. pradžioje), Komisija pradėjo plataus masto diskusiją su visomis ES šalimis ir regionais bei visais partneriais.

Drauge patobulinsime Europos socialinę rinkos ekonomiką, kad ji atitiktų šiandienos ir rytojaus galimybes bei uždavinius ir kad užtikrintume visų atžvilgiu teisingą pertvarką.

Todėl Komisija ragina visus partnerius iki 2020 m. lapkričio 30 d. išsakyti nuomonę apie naujus politikos veiksmus ar teisines iniciatyvas, kurių reikia imtis įvairiais lygmenimis (ES, nacionaliniu, regioniniu, vietos), ir (arba) prisiimti – kaip valstybė narė, regionas, miestas ar organizacija – konkrečius įsipareigojimus įgyvendinti Ramsčio principus.

Išsakykite savo nuomonę

Renginiai

Komisija skatins ir rems renginius ir diskusijas, susijusius su bet kokiais nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens klausimais, kuriems aktualūs Ramsčio principai. Sieksime, kad šioje veikloje aktyviai dalyvautų visi mūsų partneriai.

Bendrinti šį puslapį