Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Πείτε μας την άποψή σας σχετικά με την ενίσχυση της Κοινωνικής Ευρώπης

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων είναι η κοινωνική μας στρατηγική που διασφαλίζει ότι η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, την ψηφιοποίηση και τη δημογραφική αλλαγή, καθώς και η ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, θα γίνουν με κοινωνικά δίκαιο και ισότιμο τρόπο. Στηρίζεται σε 20 κύριες αρχές.

Για να εξέλθει η ΕΕ από τη σημερινή κρίση, πρέπει να δημιουργήσει ανάκαμψη, να οικοδομήσει ανθεκτικότητα και να καθοδηγήσει τις οικονομίες στην πορεία προς μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Αυτό δεν θα πρέπει να συμβεί εις βάρος των φτωχότερων πληθυσμών, περιοχών ή χωρών. Η ανάκαμψη θα πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούςκαι δίκαιη. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων είναι η πυξίδα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων της εποχής μας.

Για να υποστηρίξει την εφαρμογή του πυλώνα και να προετοιμάσει το έδαφος για το σχετικό σχέδιο δράσης (που θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2021), η Επιτροπή ξεκίνησε ευρεία συζήτηση με όλες τις χώρες και τις περιφέρειες της ΕΕ και με όλους τους εταίρους μας.

Μέσω της συνεργασίας μας θα αναβαθμίσουμε την κοινωνική πτυχή της οικονομίας αγοράς στην Ευρώπη, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές και μελλοντικές ευκαιρίες και προκλήσεις, και θα εξασφαλίσουμε δίκαιη μετάβαση για όλους.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί όλους τους εταίρους να υποβάλουν τις  απόψεις τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 σχετικά με νέες δράσεις πολιτικής ή νομικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται σε διάφορα επίπεδα (ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) και/ή να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά την εφαρμογή του πυλώνα, είτε ως κράτη μέλη, ή περιφέρειες, πόλεις ή οργανώσεις.

Υποβολή των απόψεών σας

Εκδηλώσεις

Η Επιτροπή θα προωθήσει και θα υποστηρίξει εκδηλώσεις και συζητήσεις που σχετίζονται με όλα τα ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο του πυλώνα, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Θα επιδιώξουμε την ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή όλων των εταίρων μας.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα