Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Πείτε μας την άποψή σας σχετικά με την ενίσχυση της Κοινωνικής Ευρώπης

© Getty images

Για να συμβάλει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να προετοιμάσει το έδαφος για το σχέδιο δράσης του πυλώνα, η Επιτροπή ξεκίνησε ευρεία συζήτηση τον Ιανουάριο του 2020 με όλες τις χώρες και τις περιφέρειες της ΕΕ και με όλους τους εταίρους μας.

Ακολουθεί ο κατάλογος των συνεισφορών στη διαβούλευση, η οποία διήρκεσε έντεκα μήνες και ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2020. Η Επιτροπή έλαβε περισσότερες από 1000 απαντήσεις. Για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, οι απαντήσεις μεμονωμένων ατόμων δεν θα δημοσιευθούν. Οι συνεισφορές προήλθαν από τις εξής πηγές:

Μέσω της συνεργασίας μας θα αναβαθμίσουμε την κοινωνική πτυχή της οικονομίας αγοράς στην Ευρώπη ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ευκαιρίες και προκλήσεις και να διασφαλίσει δίκαιη μετάβαση για όλους.

Εκδηλώσεις

Η Επιτροπή θα προωθήσει και θα στηρίξει εκδηλώσεις και συζητήσεις που σχετίζονται με όλα τα ζητήματα που καλύπτουν οι αρχές του πυλώνα, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Θα βασιστούμε στην ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή όλων των εταίρων μας.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα