Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Instytucje promujące równe traktowanie i wspierające pracowników w UE oraz członków ich rodzin

Informacja ta nie jest dostępna w wybranym języku. Proszę wybrać inną wersję językową.

en

Dostępne wersje językowe

Strona jest zgodna z ogólnymi wytycznymi językowymi dla portalu EUROPA. Staramy się udostępniać jak najwięcej informacji w 24 językach UE. Jednak ze względu na ograniczenia związane z tłumaczeniem oraz na konieczność częstej aktualizacji niektóre informacje (np. aktualności) udostępniane są tylko w angielskiej, francuskiej oraz niemieckiej wersji językowej. 

Prawodawstwo oraz inne dokumenty urzędowe dostępne są we wszystkich językach UE na stronie EUR-Lex.

Powiązane wiadomości

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę