Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Tavo pirmasis EURES darbas

Pagalba jaunimui

„Tavo pirmasis EURES darbas“ yra tikslinė judumo programa. Tokių programų tikslas:

 • užpildyti tam tikro sektoriaus, profesijos, šalies arba šalių grupės laisvas darbo vietas arba
 • remti tam tikras darbuotojų, labiau linkusių vykti dirbti į užsienį, grupes, pavyzdžiui, jaunimą.

Kaip ši programa vykdoma?

 • Programa „Tavo pirmasis EURES darbas“ skirta 28 ES šalių, Norvegijos ir Islandijos jauniems kandidatams ir darbdaviams.
 • Kandidatai turi būti kurios nors iš tų šalių piliečiai ir teisėti gyventojai.
 • Programa siekiama padėti
  • ne vyresniems kaip 35 metų asmenims rasti darbą, stažuotę arba gamybinę praktiką kitoje valstybėje narėje;
  • darbdaviams rasti reikiamų gebėjimų turinčių darbuotojų į darbo vietas, kurias sunku užpildyti.
 • Veiklą vykdo EURES tarnybų vadovaujami konsorciumai, kuriuos sudaro bent septynios šalys.

Kaip ši veikla finansuojama?

Nuo 2014 m. programa „Tavo pirmasis EURES darbas“ finansuojama pagal Užimtumo ir socialinių inovacijų programos EURES kryptį.

Lėšų veiklai skiriama paskelbus metinius kvietimus teikti paraiškas. Jei reikėtų daugiau informacijos, susipažinkite su paskelbtais kvietimais teikti paraiškas (vykdomais ir (arba) pasibaigusiais) ir skirtų dotacijų sąrašu.

Plačiau apie programą „Tavo pirmasis EURES darbas“:

___ portale EURES

___ pažangos stebėsenos ataskaitose (tik anglų kalba)

Parengiamasis veiksmas „Tavo pirmasis EURES darbas“

Programa „Tavo pirmasis EURES darbas“ nuo 2012 m. iki 2015 m. vidurio buvo vykdoma kaip bandomoji. Šiam vadinamajam parengiamajam veiksmui lėšų skirta iš 2011–2013 m. ES biudžeto.

Juo siekta padėti 18–30 metų ES piliečiams rasti darbą, stažuotę arba gamybinę praktiką bet kurioje ES šalyje.

Tarpinio vertinimo ataskaitoje apžvelgiami per pirmuosius dvejus metus pasiekti rezultatai ir pagrindiniai ateities uždaviniai. 2012–2015 m. galutinėje ataskaitoje nagrinėjami parengiamojo veiksmo rezultatai ir laimėjimai (tik anglų kalba).

Iki 2016 m. paskutinio ketvirčio vykdomas baigiamasis vertinimas.

Tikslas:

 • patvirtinti tarpinio vertinimo rezultatus ir juos papildyti;
 • nagrinėti parengiamojo veiksmo išlaidas, naudą ir poveikį bei kitas ateities galimybes.

2015–2016 m. buvo atliktas parengiamojo veiksmo baigiamasis vertinimas. Bus pateikta jo ataskaita.

Bendrinti šį puslapį