Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Lietuva - Motinystės ir tėvystės išmoka

Šiame skyriuje pateikiama naujausia informacija apie motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas, mokamas tėvams, kurie augina vaiką, jų skyrimo tvarką, dydžio apskaičiavimą ir šių išmokų skirtumus.

Ar tai taikoma man?

Iš pradžių gimdymo atostogų laikotarpiu išmoka yra mokama motinai (motinystės išmoka), o tėvystės atostogų laikotarpiu – tėvui (tėvystės išmoka). Vėliau išmoka mokama vienam iš tėvų, prižiūrinčiam vaiką (vaiko priežiūros išmoka).

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai mokama moterims, neturinčioms teisės į motinystės išmoką pagal ligos ir motinystės socialinį draudimą (žr. „Šeimos išmokos“).

Kokias sąlygas turiu atitikti?

Pagal socialinio draudimo sistemą teisė į motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas pratęsiama visiems asmenims, turintiems motinystės išmokų draudimą ir kurių socialinio draudimo įmokų mokėjimai buvo vykdomi bent 12 mėnesių prieš tai buvusių 24 mėnesių laikotarpiu.

Kokios mano teisės ir kaip jomis pasinaudoti?

Motinystės išmoka mokama už 70 kalendorinių dienų iki vaiko gimimo ir iki 56 dienų po gimimo. Kilus gimdymo komplikacijoms arba gimus daugiau nei vienam vaikui, išmoka papildomai mokama už 14 kalendorinių dienų. Motinystės išmoka lygi 77,58 proc. kompensuojamojo uždarbio.

Tėvystės išmoka mokama tėvui 30 kalendorinių dienų po vaiko gimimo su galimybe pasirinkti kada gauti išmoką iki vaikui sukanka pirmieji metai. Ji lygi 77,58 proc. kompensuojamojo uždarbio.

Vaiko priežiūros išmoka mokama vienam tėvų (įtėviui), seneliams arba globėjui, prižiūrinčiam vaiką.

Vaiko priežiūros išmokos dydis apskaičiuojamas pagal kompensuojamąjį uždarbį (žr. toliau) ir priklauso nuo pasirinkto laikotarpio:

  • jei apdraustasis išmoką pasirenka gauti iki tol, kol vaikui sukaks 1 metai, jos dydis lygus 77,58 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio;
  • jei asmuo nusprendžia išmoką gauti iki tol, kol vaikui sueis 2 metai, pirmaisiais vaiko priežiūros metais išmokos dydis lygus 54,31 proc., o antraisiais – 31,03 proc. kompensuojamojo uždarbio. Antraisiais vaiko auginimo metais suteikta galimybė dirbti, nemažinant išmokos. Gimus daugiau nei vienam vaikui, išmoka didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių, tačiau mokama bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 77,58 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Kompensuojamas uždarbis apskaičiuojamos pagal draudžiamąsias pajamas (žr. žargono žodynėlį apačioje), turėtas per paeiliui einančius 12 mėnesių, buvusių iki atostogų pradžios.

Išmokai galioja tokios viršutinės ir apatinės ribos: minimali – negali būti daugiau kaip 6 kartus mažesnė už Bazinę Socialinę Išmoką už du ketvirčius, skaičiuojamus nuo dienos, kai asmuo laikinai negalėjo dirbti (234 eurai); maksimali kompensuojamo atlyginimo suma negali būti didesnė už du valstybės vidutinius mėnesinius darbo užmokesčius (2 612,60 euro), išskyrus motinystės išmoką, kuriai netaikomos jokios lubos.

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai:

Mokama besilaukiančiai moteriai, kuri neturi teisės gauti motinystės išmokos, likus 70 dienų iki gimdymo. Ši suma yra 6,43 bazinės socialinės išmokos, t. y., 250,77 euro).

Apdraustajam asmeniui, paskirtam naujagimio globėju, motinystės išmoka mokama nuo globos nustatymo dienos, kol kūdikiui sueis 70 dienų.

Įsivaikinus vaiką, suteikiamos vaiko priežiūros atostogos. Taikoma  bendroji taisyklė – SoDra moka vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 1 ar 2 metai (priklausomai nuo pasirinkimo). Jei įvaikintam vaikui daugiau nei 2 metai, įvaikinimo išmoka mokama iš valstybės biudžeto.

Motinystės / tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas moka SoDros teritoriniai skyriai.

Privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims sveikatos priežiūra apima medicininę priežiūrą gimdymo namuose, taip pat kitų sveikatos priežiūros formų apmokėjimą.

Žargono žodynėlis

  • Motinystės išmoka – motinai mokama išmoka nėštumo ir gimdymo atostogų metu;
  • Tėvystės išmoka – 30 kalendorinių dienų per pirmuosius vaiko auginimo metus tėvui mokama išmoka;
  • Vaiko priežiūros išmoka – pasirinktinai vienam iš tėvų (įtėvių), seneliui ar globėjui mokama išmoka;
  • Draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, taip pat ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpos, nedarbo socialinio draudimo pašalpos;
  • SoDra – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagrindinė socialinę apsaugą organizuojanti įstaiga.

Reikalingi dokumentai

Prašymą gauti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas galima pateikti internetu SoDros teritoriniam skyriui (atitinkamoje formoje) arba atsiųsti paštu.

Taip pat reikia pateikti banko sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti išmoką, duomenis.

Darbdavys pateikia pranešimą dėl išmokos skyrimo.

Žinok savo teises

Šios nuorodos padės sužinoti, kokias turite teises. Tai nėra Europos Komisijos tinklalapiai, todėl juose pateikta informacija nebūtinai atspindi Komisijos požiūrį:

SoDros informacija apie:

Europos Komisijos leidinys ir tinklalapiai:

Kontaktai pasiteirauti

Paskambinę į SoDros informacijos centrą telefonu 1883 arba +370 52500883 galite sužinoti visą informaciją apie išmokas.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį