Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Κύπρος

(Επικαιροποίηση 2018)

Στη ζωή, υπάρχουν στιγμές που κάποιος μπορεί να χρειαστεί τη στήριξη των παροχών κοινωνικής ασφάλισης. Εάν κατοικείτε στη χώρα στην οποία γεννηθήκατε και πληροίτε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα στήριξης των παροχών κοινωνικής ασφάλισης. Δικαιούστε επίσης, να λάβετε παροχές ακόμα και αν προέρχεστε από κάποια χώρα της ΕΕ και έχετε μετακομίσει σε κάποιο άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ. Οι παρακάτω πληροφορίες διευκρινίζουν πότε δικαιούστε τις παροχές αυτές, τι δικαιούστε και πώς μπορείτε να τις διεκδικήσετε.


Οικογένεια
Επίδομα τέκνου
Παροχές λόγω μητρότητας

Υγεία
Υγειονομική περίθαλψη
Μακροχρόνια κοινωνική φροντίδα

Ανικανότητα
Παροχές εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
Επίδομα ασθενείας
Σύνταξη ανικανότητας
Παροχές λόγω ανικανότητας

Σύνταξη και επιζώντες
Θεσμοθετημένη σύνταξη
Παροχές επιζώντων-σύνταξη χηρείας, επίδομα ορφάνιας και βοήθημα κηδείας

Κοινωνική πρόνοια
Παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
Κοινωνική σύνταξη
Επίδομα σε νοικοκυριά συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα

Ανεργία
Επίδομα ανεργίας

Εγκατάσταση στο εξωτερικό
Συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης

Κύρια κατοικία
Συνήθης διαμονή

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα