• Vse informacije o organizacijah in naložbenih projektih, ki jih Evropska komisija objavlja na portalu InvestEU (v nadaljnjem besedilu: informacije o projektih), so objavljene ob predpostavki, da bodo uporabniki pri uporabi portala ravnali strokovno in previdno.

  • Informacije o projektu tako ne odpravljajo dolžnosti uporabnika, da je pri posameznih naložbenih projektih ustrezno skrben.

  • Komisija ne daje nobenega jamstva ali zagotovila, izrecno ali implicitno, da so informacije o projektih brez napak. Informacije o projektih so na voljo brez kakršnih koli jamstev ali pogojev glede njihove točnosti.

  • Komisija izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, ki bi jo utrpel uporabnik v zvezi s tem spletiščem ali v zvezi z uporabo oziroma posledicami uporabe ali nezmožnostjo uporabe informacij o projektih, portala ali z njim povezanih spletišč in gradiva, objavljenega na njem, ter tudi vsakršno odgovornost za: izgubo dohodkov ali prihodkov, izgubo posla, izgubo dobička ali naročil, izgubo predvidenih prihrankov, izgubo podatkov, izgubo ugleda ali dobrega imena in za kakršno koli drugo izgubo ali škodo, ne glede na njen vzrok.

  • Gradivo na tem spletišču je na voljo ob upoštevanju, da Komisija s tem ne nudi strokovnega svetovanja za določen namen.

  • Kot je določeno v členu 26 Uredbe (EU) 2021/523 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 (v nadaljnjem besedilu: Uredba), so informacije o projektih objavljene v informativne namene, njihova objava pa ni povezana z morebitno prihodnjo podporo projektom na podlagi te uredbe ali na podlagi katerega koli drugega instrumenta Unije ali prek javnega financiranja.

  • Preden se zanesejo na vsebino, bi morali uporabniki natančno oceniti točnost, popolnost in ustreznost informacij za zadevni namen in uporabo, opraviti običajni skrbni pregled in poiskati strokovno svetovanje, primerno v zadevnih okoliščinah.

  • Omemba Komisije v informacijah o projektih ne pomeni nujno, da je bil v zvezi z zadevnim projektom vzpostavljen stik s pristojnimi službami Komisije.

  • Informacije o projektu lahko vsebujejo mnenja ali priporočila tretjih oseb, ki ne odražajo nujno mnenja Komisije oziroma njene zavezanosti ali spodbujanja k določenemu ravnanju.

  • Povezave na druga spletišča so navedene zaradi njihove primernosti in ne pomenijo odobravanja vsebin na navedenih spletiščih ali katerega koli proizvoda ali storitve organizacij, povezanih s temi spletišči. Pri teh zunanjih virih informacij bi bilo treba predpostavljati, da jih Komisija ne nadzira in ne izvaja skrbnega pregleda. Zato so uporabniki tisti, ki morajo ugotoviti, ali so informacije na teh spletiščih aktualne, točne, zanesljive in pravilne.

  • Ko uporabnik prek portala dostopa do informacij o projektih ali drugih informacij, se odpove uveljavljanju vseh pravic do ukrepanja proti Komisiji in opusti kakršne koli zahtevke do Komisije v zvezi z uporabo vsebin, ki so na voljo na spletišču, in/ali zanašanjem nanje.