METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.99   Iná ťažba a dobývanie i. n.    
    08.99.10   Bitúmen a asfalt prírodný; asfaltity a asfaltové horniny
   
    08.99.21   Drahokamy a polodrahokamy (okrem priemyselných diamantov) neopracované alebo jednoducho rezané, alebo hrubo tvarované
   
    08.99.22   Priemyselné diamanty neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo obrusované; pemza; šmirgeľ; prírodný korund, prírodný granát a iné prírodné brúsivá
   
    08.99.29   Ostatné nerasty
   

Page 1/1  
Top